Proiect pentru dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice, la USV