Elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) „Sf. Andrei” din Gura Humorului inițiați în tainele comunicării asertive, un pas important pentru pentru viitorul lor ca oameni pregătiți să înfrunte viața

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului, elevii implicați în proiectul educativ ”Adolescență fără violență!” au descifrat, marți, tainele comunicării asertive.

Această activitate s-a desfășurat sub genericul ”Comunicarea asertivă- cheia înțelegerii”, a fost inclusă în calendarul săptămânii ”Școala altfel!” și a avut  ca obiective formarea la elevi a capacității de a distinge între comportamentul asertiv, pasiv şi agresiv și, în același timp, educarea elevilor în vederea aplicării deprinderilor de comunicare asertivă.

Documentarea temeinică, studiile de caz și jocurile de rol au fost metodele interactive ce au permis elevilor să înțeleagă faptul că, o comunicare eficientă trebuie să respecte mai multe condiții: transmiterea clară și corectă a mesajului, ascultarea activă și înțelegerea mesajului pe care îl transmite interlocutorul, iar toate aceste se realizează printr- o comunicare asertivă care să îi plaseze echidistant între cei doi poli de comunicare- agresiv și pasiv.

Deoarece orice abilitate nouă se formează treptat, elevii au avut ocazia să exerseze tehnicile de comunicare asertivă, s-au familiarizat cu trăsăturile caracteristice asertivității (puterea de a spune ”NU”, exprimarea corectă a sentimentelor pozitive și negative, inițierea, continuarea și încheierea unei discuții, etc.), au înțeles importanța limbajului nonverbal care întărește comportamentul asertiv (contactul vizual, tonul vocii, mimica).

Situațiile concrete pe care le-au avut de interpretat elevii au fost selectate cu grijă, din viața de zi cu zi a unui adolescent prins în ritmul rapid și trepidant al vieții: școală, familie prieteni,… , responsabilități, obligații, drepturi.  După fiecare situație, au avut loc discuții, au fost identificate erori în comunicare, au fost analizate efectele benefice ale comunicării asertive.

Coordonatorii proiectului: prof. Chichifoi Mariana, prof. Culidiuc Militina Cleopatra, prof. Dabija Dumitrița Doinița și prof. Simeria Maria apreciază faptul că activitatea desfășurată reprezintă un prim pas făcut de elevi pe calea asertivității, dar, un pas  important pentru desăvârșirea lor și pentru viitorul lor ca oameni pregătiți să înfrunte viața.(C.P.)