Planificările unor profesori sunt făcute „mai mult formal”, iar evaluările inconsecvente

Planificările calendaristice întocmite de către cadrele didactice prezintă în general flexibilitate inter-, intra- şi transdisciplinară adaptată profilului psihologic al preşcolarilor şi elevilor, iar proiectele de lecţie, structurate diversificat, „deşi în multe situaţii au fost realizate doar formal”, au cuprins obiective, resurse şi conţinuturi, asigurând înlănţuirea logică a activităţilor, a declarat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, la şedinţa semestrială cu directorii de şcoli. „Există încă inconsecvenţe la nivelul componentei evaluare, datorită neconcordanţei itemilor utilizaţi în raport cu obiectivele şi competenţele specifice vizate. De cele mai multe ori, evaluarea este prezentă doar ca verificare a însuşirii unor conţinuturi, fără să probeze şi capacitatea aplicării acestora de către elevi”, a precizat Petru Carcalete. Acesta a mai spus că mulţi profesori realizează îmbinarea activităţilor frontale cu activitatea pe grupe şi individuală, uzând cu uşurinţă de strategii de diferenţiere şi individualizare, dar nu toţi manifestă rigoare în organizare şi transmiterea sarcinilor de lucru.

„S-au generalizat metodele alternative de evaluare – portofoliu, referat, test formativ, activitate experimentală, dar acestea sunt utilizate mai mult ca teme date elevilor, fără o analiză temeinică a produselor prezentate de elevi, în absenţa unor criterii clare de evaluare şi notare. Pe parcursul semestrului, ritmicitatea notării a fost asigurată, în general, doar la învăţământul primar şi la disciplinele cu un număr mare de ore. În unele şcoli, cu precădere în învăţământul liceal, evaluarea elevilor vizează doar conţinuturi măsurabile, cuantumuri memorate, reproducerea automată şi mai puţin produsele gândirii şi imaginaţiei acestora”, a mai menţionat şeful IŞJ Suceava.

loading...