Inspectorii de muncă verifică instruirea lucrătorilor din exploatările forestiere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava efectuează, în perioada 16-27.03.2009, prima etapă a Campaniei sectoriale în exploatările forestiere din judeţ, ce vizează verificarea respectării prevederilor legale privind instruirea lucrătorilor. Potrivit inspectorului şef adjunct Sănătate şi Securitate în Muncă, ec. Dorin Mihăilă, obiectivul campaniei îl constituie conştientizarea angajatorilor din domeniul exploatărilor forestiere în vederea respectării prevederilor legale la instruirea corespunzătoare a lucrătorilor din acest domeniu de activitate; iniţierea şi parcurgerea etapei de verificare scrisă a însuşirii cunoştinţelor de la instruirea lucrătorilor; organizarea unor parchete de probă în scopul instruirii practice a lucrătorilor, anterior începerii exploatării propriu-zise; eliminarea oricărui formalism în toate fazele de instructaj; elaborarea unor tematici de instructaj în concordanţă cu condiţiile specifice din parchetele aflate în exploatare şi tehnologia de lucru adoptată; pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a conducătorilor de la locul de muncă.

„Din analiza dinamicii accidentelor de muncă mortale şi cu invaliditate înregistrate în ultimii 4 ani se remarcă faptul că în silvicultură şi exploatare forestieră, nu numai că numărul accidentelor se menţine la nivel ridicat, ci aceasta creşte de la an la an, pe fondul scăderii numărului mediu scriptic al lucrătorilor din acest domeniu de activitate.

La finalizarea acestei acţiuni de control, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava va organiza o şedinţă de evaluare a rezultatelor obţinute, unde vor participa reprezentanţii unităţilor controlate şi ai celorlalţi agenţi economici care licitează masă lemnoasă, direcţiile silvice judeţene, sindicatele din domeniu, reprezentanţi mass-media”, precizează Dorin Mihăilă, cu menţiunea că, în cadrul acestei şedinţe se vor prezenta deficienţele depistate, măsurile dispuse, precum şi soluţiile ale căror aplicare să conducă la diminuarea numărului de evenimente.

loading...