Ziua Internațională a Familiei a fost marcată la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana


Intră acum și în grupul de

Ziua Internațională a Familiei a fost marcată la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana printr-o sesiune de comunicări. La activități au participat membrii Consiliului Reprezentativ al Părinților, Comisia Metodică a dirigintilor, Consilierul Educativ, psihologul școlar și invitați din partea Primăriei Orașului Cajvana și a Poliției locale.

Sesiunea de comunicări s-a dorit a fi un real schimb de experiență, o oportunitate pentru fiecare participant de a-și prezenta experiența ca părinte, diriginte, psiholog sau consilier Educativ.

S-au găsit strategii și instrumente de colaborare eficientă cu familia, valentele pe care parteneriatul școală – familie – comunitate le dobândește aceasta în condițiile societății actuale.

O contribuție esențială în atingerea obiectivelor propuse, l-a avut caracterul interactiv, dinamic al activității.

Consilierul Educativ, Tomut Cristina, a evidențiat valorile familiei împreună cu părinții și diriginții, dar și problemele actuale ale învățământului.

Psihologul școlar, Moroșan Floarea, a prezentat pe baza unor filme documentare rolul esențial al familiei ca nucleu de bază al societății pentru bunăstarea membrilor ei, în special pentru copii.

Referatul prezentat de reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinților, prof. Inv. primar Rezus Mihaela, a scos în evidență cât de important este exemplul personal al familiei în afectivitatea copilului și cum influențează climatul familiei comportamentul acestuia.

Domnul director adjunct, Ciotu Iulian, a remarcat prezența în umăr mare a părinților la acestă activitate, considerând că aceste întruniri apropie tot mai mult familia de școală și comunitate.

Reprezentantul Poliției locale, domnul Osoianu Constantin, a făcut referire în mod special la Importanța familiei în educația rutieră a copiilor lor, dar și la prevenirea cazurilor de violență și delincvența juvenila în cadrul populației școlare.

Diriginții Focșa Liliana și Grigorean Andrei au subliniat în mod repetat importanța familiei în actul educațional.

Elevii vor primi informații utile de la „ambasadorii”acestei sesiuni, de la părinți și diriginți, legate de comportamentul lor în mijlocul familiei dar și în școală și comunitate.

 Prof. Inv. Primar Tomut Cristina

Consilierul Educativ

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana


Intră acum și în grupul de