Colaborare fructuoasă între Universitatea Națională și Capodistriană din Atena și Universitatea din Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava  organizează o serie de activități cu studenții masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, în săptămâna 20 -24, având ca invitat și moderator pe doamna profesor universitar Maria Papadima, aflată într-o misiune de predare Erasmus+.  Oaspetele vine de la Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, cu care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a semnat acum cinci ani o convenție de colaborare, care se dovedește  deosebit de fructuoasă.

Printre rezultatele acestei colaborări, putem aminti finalizarea unui prim doctorat în cotutelă, sub conducerea profesorilor Maria Papadima (UNCA) și Muguraș Constantinescu (USV), pe teme de traductologie, susținut în septembrie 2017, cu cel mai înalt calificativ, excelent, obținut de dr. Ana Ivanov.

Potrivit organizatorilor, alte trei doctorate în cotutelă sunt acum în desfășurare sub conducerea celor doi profesori, pe teme legate de traducere, retraducere, adaptare, în care istoria și critica traducerilor se îmbină armonios. Doctorandele care pregătesc un doctorat sub dublă conducere au beneficiat sau beneficiază de stagii Erasmus+ și/sau mobilități de cercetare la Universitatea din Atena, unde au fost primite cu căldura și s-au simțit ca acasă, reușind să colaboreze cu doctoranzi greci și chiar să publice articole în colaborare, redactate în limba franceză.

Tot pe planul cercetării, în 2019, semnalăm că cele două numere ale revistei Atelier  de traduction, revistă cotată ERIH+, consacrate strategiilor variate de traducere a numelui, sunt elaborate în colaborare cu cercetători din Atena.

Revenind la interesantele activități din această săptămână, putem menționa cursul interactiv despre critica traducerilor susținut de prof. Maria Papadima pentru masteranzii din anul I de la masteratul „Teoria și practica traducerii” și „Seminarul doctoral internațional”, de marți, 21 mai, moderat de prof. Maria Papadima și prof. Muguraș Constantinescu, pe tema „Secvențe din istoria traducerilor”, seminar deschis de alocuțiunea prof. Rodica Nagy, director CSUD (Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat) din USV, la care au participat doctoranzi din Școala doctorală de științe socio-umane USV, dar și doctoranzi din Senegal și Coasta de Fildeș, care au obținut bursa „Eugen Ionescu” sau se află într-un stagiu Erasmus+. 

Tema istoriei traducerilor se bucură de mare interes la USV, după cum a arătat și colocviul din octombrie 2018, organizat cu prilejul Marii Uniri, pe tema „100 de ani de traduceri”, și proiectul de mare anvergură „O istorie a traducerilor în limba română”, inițiat în USV, care atrage cercetători din țară, dar și din străinătate. Și nu e de mirare, in spiritul frumoasei și fructuoasei colaborări deja evocate, că prof. Maria Papadima a propus pentru acest proiect o contribuție despre Editura Omonia, care asigură traducerea a mari autori greci în limba română. (Cristina Adelina Ciobanu)