Medicii de familie suceveni, deciși să nu semneze contractul pe acest an cu CAS

Începând de miercuri, sucevenii cu diferite afecțiuni vor trebui să plătească reţetele compensate, consultaţiile şi analizele, deoarece medicii de familie au decis să nu semneze contractul cadru pe 2009. Cei 289 de medici de familie din județul Suceava sunt supăraţi că forma actuală le-ar încălca drepturile. Ei nu sunt de acord cu modificările apărute în acest contract în anul 2009, faţă de cel din 2008. Doctorii suceveni sunt revoltaţi de apariția acestor schimbări pe care le presupune actul din acest an, schimbări pe care le consideră nu doar ilegale, cât şi un abuz la adresa lor. În aceste condiţii, medicii au decis să nu semneze documentul. Actul ar trebui să intre în vigoare de la 1 aprilie, iar, dacă până la acea dată, medicii nu vor semna actul, pacienţii vor fi obligaţi să plătească, din propriul buzunar, atât reţetele compensate, cât şi investigaţiile medicale.

Medicii de familie au decis sâmbătă, în cadrul Adunării Generale Extraordinare comune a Societăţii Naţionale şi a Patronatului Naţional de profil, să nu semneze contractul cadru şi normele de aplicare până când aceste acte nu se vor negocia real cu reprezentanţii medicilor. Aceştia au spus că, deşi la întâlnirea comună cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din 16 februarie s-a stabilit că vor exista întâlniri distincte pentru discuţia Contractului cadru şi a normelor metodologice, factorii de decizie din sănătate ”nu au dorit să avem aceste întâlniri”, iar propunerile Patronatului au fost ignorate.

De asemenea, există nemulţumiri faţă de reducerea drastică a procentului alocat medicinii de familie din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate aprobat, ceea ce va duce la deficienţe grave de acordare a asistenţei medicale primare, care vor culmina cu falimentarea unui mare număr de cabinete.

Potrivit Contractului cadru, medicii de familie trebuie să participe obligatoriu la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în afara programului de lucru al cabinetelor medicale individuale. Prin aceasta prevedere, care necesită un aviz consultativ al Colegiului Medicilor din România, se asigură accesul pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară indiferent de oră şi de zonă şi se reduce numărul de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi decesele a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenţei medicale, susţine ministerul.

Reprezentanţii medicilor consideră demersul ca o ”impunere a muncii forţate, prin obligarea medicului de familie de a participa la activitatea de asigurare a urgenţei prespitaliceşti şi consultaţii de urgenţă la domiciliu, activităţi care se găsesc în afara curriculei medicului de familie şi depăşesc timpul european de muncă”.

În plus, medicii reclamă eliminarea unor servicii plătite distinct în urma modificării raportului ”per capita / per servicii”, care duce la o diminuare şi mai mare a veniturilor cabinetului. De asemenea ei nu sunt de acord cu penalizarea cabinetului de medicină de familie care are medic angajat, dacă depăşeşte 23.000 puncte anual şi cu impunerea unor sancţiuni extrem de dure pentru nerespectarea clauzelor contractuale, lăsând loc abuzului şi arbitrariului.

Alte prevederi ale Contactului cadru susţin prescrierea medicamentelor sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), de la 1 aprilie. Excepţie de la prescrierea medicamentelor sub forma DCI (specificând substanţa activă) vor face doar cazurile justificate medical în fişa pacientului, în concordanţă cu diagnosticul. În prezent, medicii de familie prescriu medicamentele sub denumirea comercială.

De asemenea, se introduce o nouă obligaţie a caselor de asigurări de sănătate, de a deconta contravaloarea serviciilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriu au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestor servicii.

Tot de la 1 aprilie, potrivit Contractului cadru, medicii de familie nou-veniţi într-un cabinet de medicină primară vor avea şase luni la dispoziţie pentru a obţine numărul minim de asiguraţi pe lista sa, în loc de trei luni cum este prevăzut în prezent.

loading...