Medicii suceveni sunt așteptați la CAS pentru a ridica biletele unice de trimitere/internare

Pentru luna aprilie a.c., CAS Suceava anunță că va încheia acte adiţionale la contractele încheiate pentru anul 2008 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. ”Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării acestora. Eventualele diferenţe rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2009 şi prevederile cuprinse în actele adiţionale corespunzătoare lunii aprilie a.c., vor fi regularizate ulterior”, se precizează într-un comunicat al CAS Suceava.

De la 1 aprilie a.c. intră în vigoare Ordinul MS şi CNAS nr. 384/413/24.03.2009 cu privire la aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Prin acest Ordin este aprobat modelul biletului de trimitere/ biletului de internare, care este tipărit la CN Imprimeria Naţională şi va fi distribuit, furnizorilor de servicii medicale de către CAS, începând de miercuri. Ordinul menţionat conţine şi instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere/ biletelor de internare, iar medicii care le eliberează sunt responsabili de realitatea datelor înscrise în rubricile completate.

De asemenea, în afara acestui tipizat, nu pot fi folosite alte formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice sau în vederea internării în spitale, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Biletele de trimitere/internare se completează de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, în contract cu CAS Suceava sau care au convenţii încheiate cu CAS pentru eliberarea acestora, precum şi de medicii din spitale pentru pacienţii spitalizaţi care necesită, la externare, recomandare pentru servicii de recuperare-reabilitare în ambulatoriu sau în spitale de recuperare. Este interzisă emiterea biletelor de trimitere/ de internare de medicii care nu sunt în contract sau nu au convenţii încheiate cu CAS Suceava şi de medicii din spitale pentru pacienţii spitalizaţi, în decursul internării acestora, deoarece tratamentul pacienţilor internaţi se asigură integral de către spital, indiferent de afecţiunile asociate.

Ordinul menţionat poate fi vizualizat şi pe site-ul CAS Suceava: www.cassv.ro.