Sisteme medico-informatice pentru telemedicină în centre comunitare integrate la Burla, Pătrăuți și Valea Moldovei, anunță Ministerul Sănătății


Intră acum și în grupul de

Ministerul Sănătății susține într-un răspuns la o interpelare a deputatului PNL de Suceava Angelica Fădor că are în vedere înființarea de centre comunitare integrate în trei localități sucevene și că acestea vor avea dotări pentru servicii de telemedicină.

În răspuns Ministerul Sănătății arată că în documentul de Strategie națională de sănătate aprobat de Guvemul României sunt prevăzute măsuri prin care se urmărește în principal asigurarea accesului la servicii medicale pentru toți cetățenii României creșterea acoperirii teritoriale cu furnzori de servicii medicale integrate creșterea capacității de planificare și monitorizare la Ministerul Sănătății/

„Furnizarea integrată  a  serviciilor este legată de abordarea sistemică a nevoilor și de corelarea eficientă a acestora cu pachete de servicii din domenii diferite pentru reducerea  suprapunerilor, armonizarea resurselor  și crearea unui proces sustenabil de ieșire din starea de sărăcie  și integrare socială  și economică. În  acest  sens,  Ministerul  Sănătății  a  demarat  procedurile pentru a fi dezvoltate  139 de centre comunitare integrate (CCI) în zonele rurale”, se precizează în document.

Prin intermediul acestui proiect se va urmări îmbinarea serviciilor acordate locuitorilor din comunitățile marginalizate cu beneficii de asistență socială  și alte forme de sprijin material și financiar dar și prin  asigurarea în mod echitabil a accesului la servicii medicale de specialitate, mai arată Ministerul.

Totodată, se precizează că echipa de bază care asigură servicii ce sunt furnizate prin intermediul serviciului comunitar integrat este compusă din: asistent social, asistent medical comunitar și consilier   școlar.

„ Serviciile medicale acordate în aceste centre comunitare integrate vor fi servicii primare prestate de medicii de farnilie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin dotarea acestor centre comunitare integrate cu echipamente  medico­informatice pentru acordarea serviciilor de telemedicină se va crea cadrul general pentru înființarea punctelor de lucru în care vor presta medici de familie în zonele în care nu există medici de familie care au încheiate contracte de prestări servicii cu casele de asigurări de sănătate”, precizează ministerul.

Mai mult se arată că finanțarea acestor centre comunitare integrate va fi asigurată prin POC 2014-2020 pentru extinderea sistemului  de telemedicină în cele 139 CCI, dar și prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, destinată, de asemenea, persoanelor vulnerabile, în cadrul căreia urmează să se finanțeze construcția/reabilitarea și dotarea unor unități fumizoare de servicii medico-sociale integrate și prin POCU-Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară, pentru îmbunătățirea nivelului de competențe al specialiștilor care activează în echipele comunitare.

„Pentru județul Suceava au fost prevăzute centre comunitare integrate în localitățile: Burla, Pătrăuți și Valea Moldovei”, se notează în finalul răspunsului.(T.B.)


Intră acum și în grupul de