Facultatea de Litere a USV organizează o nouă ediție a conferinței „Discurs critic și variație lingvistică“

În Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava se desfășoară a noua ediție a conferinței „Discurs critic și variație lingvistică“ (DCVL).

Conferința este programată pentru 11-12 iulie. Potrivit unui comunicat al universității sucevene, DCVL oferă masteranzilor și doctoranzilor, precum și specialiștilor în științele limbajului și ale literaturii posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă pluridisciplinară.

Ediția din acest an a fost intitulată Restituiri. Analiza și interpretarea textelor „uitate“. Prin urmare, conferința vizează cercetarea unui corpus variat de texte, neexplorate încă sau a căror validare culturală s-a realizat cu întârziere ori superficial și nesistematic. Deschiderea spre o investigare (inter)națională ar putea astfel conduce la noi direcții de abordare pentru anii următori.

Axele tematice ale conferinței:

1. Texte literare inedite;       
2. Studii și articole „obliterate”: opinii nevalorificate;
3. Limba documentelor din arhive: tipuri de texte arhivistice;
4. Proiecte de antologii;
5. Varia.

În acest mod, doctoranzii USV, dar și din alte centre universitare vor putea susține și argumenta rezultatele propriilor cercetări, se vor întâlni cu specialiștii din domeniu și vor profita de oportunitatea de a dezbate subiectele pentru care au optat. Ca în fiecare din edițiile precedente, cele mai bune lucrări vor fi publicate în volum sau într-o revistă cu recunoaștere internațională (Meridian critic), astfel încât să se asigure diseminarea rezultatelor cercetării și vizibilitatea acestora.

Conferința DCVL se desfășoară în baza acordului interinstituțional cu Universitatea din Pisa, Republica Moldova și Ucraina (masterate și doctorate în co-tutelă).