Inspectorii ITM Suceava au aplicat zeci de amenzi în urma controalelor efectuate în luna iulie la unităţi ce au ca activitate fabricarea produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a precizat, luni, într-un comunicat de presă, că în cursul lunii iulie 2019, instituţia a derulat activităţi de control în cadrul Campaniei Naţionale privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

El a spus că verificările în domeniul Relaţiilor de muncă au fost efectuate de către 12 inspectori ai ITM Suceava care au aplicat 4 sancţiuni în valoare de 4000 de lei în urma celor 28 de controale la unităţile menţionate.

Printre deficienţele constatate de inspectorii ITM Suceava în timpul controalelor în domeniul relaţiilor de muncă se numără neeliberarea documente, împiedicarea controlului şi neevidențierea timpului de muncă prestat de salariați, a subliniat Butnariu.

Inspectorul şef al ITM Suceava a mai spus că în domeniul

Securităţii şi Sănătăţii în Muncă au fost verificaţi 17 angajatori cu 364 lucrători, toţi angajatorii fiind sancţionaţi.

El a menţionat că pentru deficienţele constatate în timpul controalelor au fost aplicate 36 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 5.000 lei, printre deficienţele depistate numărându-se neasigurarea echipamentului individual de protecție corespunzător riscurilor, nesemnalizarea căilor și ieșirilor de urgență, căi de circulație blocate, locuri de muncă neamenajate, nedesemnarea unui responsabil autorizat pentru supravegherea tehnică a echipamentului de muncă care se află sub incidența PT ISCIR, neasigurarea iluminatului general corespunzător, neefectuarea controlului medical periodic,

lipsa semnalizărilor de securitate, lipsa verificării rezistenței de dispersie.

Totodată, în timpul controalelor, nu s-a făcut dovada acordării echipamentului individual de protecție la unităţile verificate.

Butnariu a precizat că în domeniul relaţiilor de muncă această campanie a avut ca obiective  identificarea angajatorilor care desfășoară activitate în domeniul fabricării produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei, care nu respectă dispozițiile legale aplicabile și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă în general și a legislației privind timpul de muncă/odihnă în special, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă în general și a legislației privind timpul de muncă/odihnă în special, precum şi eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

El a arătat că în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, obiectivele campaniei au fost: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice din societățile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, activități specifice din societățile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, precum şi diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.