AmbasaDOR DE BUCOVINA, un proiect care a mobilizat dorul de țară. Participant: Am înțeles acum, mult mai profund, de ce frumusețea acestor plaiuri și mai cu seamă frumusețea lăuntrică a oamenilor verticali de aici nu pot fi biruite

Problematica tinerei generații din diaspora, care îşi asumă în mod liber identitatea culturală românească, nevoia de reformă în sistemul educațional românesc, dar și dorința de a dărui din experiența și expertiza lor au fost principalele motivații care au adus la Suceava cercetători și formatori în domeniul educației din 14 țără, arată inițiatorii proiectului AmbasaDOR DE BUCOVINA.

În perioada 22-26 iulie 2019, 25 de profesori, cercetători și manageri care activează în sistemele educaționale din Anglia, Grecia, Italia, Spania, Germania, Belgia, Franța, Elveția, Ucraina, Norvegia, Luxemburg, Irlanda, Canada și Statele Unite ale Americii au răspuns cu entuziasm invitației lansate de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. Împreună cu aceștia au lucrat și 25 experți din domeniul educațional din România, care realizează proiecte și cercetări de excepție în diverse colțuri ale țării.

În cadrul manifestării AmbasaDOR DE BUCOVINA au avut loc 14 ateliere de formare și de împărtășire de bune practici, care au oferit oportunitatea abordării temelor actuale pentru educația din România, dar și a menținerii și a transmiterii identității culturale în comunitățile românești din diaspora și, implicit, a modalități de promovare a imaginii României în alte sisteme educaționale.

Proiectul a fost primit cu entuziasm și de comunitatea didactică din zona de nord-est a României: peste 1.600 de studenți, cadre didactice și profesioniști în domeniul educației au participat la activități, manifestând interes atât pentru colaborări viitoare (activități de internaționalizare a formării și cercetării, proiecte europene, activități de voluntariat între comunitățile românești de pretutindeni), cât și pentru preluarea exemplelor europene de bune practici și adaptarea acestora la realitățile contemporane ale școlii românești.

Oana Moșoiu, cadru didactic la Universitatea din București, a declarat:

„Experiența de la Suceava, în cadrul proiectului AmbasaDOR de Bucovina, a fost foarte intensă, bogată și reconfortantă, în același timp. Conceptul programului a fost deosebit: reunirea românilor din diaspora preocupați de, și implicați în educație, în varii forme, alături de români de acasă, din același domeniu. Alături de acest nucleu de participanți-experți, au fost prezenți profesori din zona Moldovei, care au beneficiat de expunerile invitaților și au legat relații de cooperare, discuții pe problematici educaționale foarte specifice: de la modalități de predare eficientă, la incluziunea copiilor din diaspora în sistemele de învățământ gazdă, teme inter-sectoriale privind emigrația și remigrația, cu problemele corelate privind recuperarea/remedierea educațională, incluziunea, acomodarea și adaptarea la medii socio-culturale noi ș.a. Expertizele complementare au fost articulate într-un discurs educațional cu forță, cu un conținut bogat și variat, ridicând probleme concrete și oferind soluții la fel de concrete, cu apropieri și depărtări de subiectele propuse, pentru a privi atât cadrul, ansamblul, într-o perspectivă de sistem, cât și particularul, experiența individuală, într-o abordare analitică. Mulțumesc gazdei noastre, Universitatea din Suceava, prin ambasaDOR-ul său, Otilia Clipa, cu toată aprecierea și admirația pentru un proiect ce pune bazele unui nou mod de a ne uita la românii din diaspora. Ei sunt colegii noștri și partenerii de echipă într-o misiune comună: educația.” 

Activitatea organizată la Mănăstirea Putna a adus participanților oportunitatea de a reflecta la valorile perene ale neamului românesc și la menirea dascălilor români de pretutindeni.

Pentru unii participanți, vizitarea ctitoriei și necropolei lui Ștefan cel Mare a constituit  și o profundă experiență personală:

„Cu emoţia şi speranţa reîntâlnirii cu inima Moldovei şi a României, privind către un mâine în care toţi românii să fie împreună, în aceeaşi casă. Ne exprimăm bucuria şi recunoştinţa noastră, la capătul acestui lanţ al vieţii reînnodat prin suflarea şi nădejdea copiilor noştri care s-au reîntors acasă. Ne vom ruga pentru reîntregirea de neam şi suflet românesc! ” – Prof. univ. dr. Alin Gavriliuc, Universitatea de Vest din Timişoara, strănepot al senatorului de Storojineţ din primul Parlament al României Mari, Gheorghe Lesan.

În data de 25 iulie a avut loc întâlnirea cu profesorii români la Universitatea din Cernăuți. Întâlnirea a fost un prilej de cunoaștere a situației și a problemelor acestora, dar și de identificare a unor soluții concrete pentru ameliorarea lor (donații de cărți românești, cursuri de formare continuă în limba română, crearea unor rețele de colaborare între școli românești, propunerea unor proiecte pentru menținerea limbii și culturii române). Acest eveniment a fost onorat de prezența și implicarea doamnei Sandra Pralong, consilier de stat la Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor din cadrul Administrației Prezidențiale, și a doamnei Irina-Loredana Stănculescu, Consul general al României la Cernăuți, care au apreciat eforturile profesorilor români și au subliniat sprijinul instituțiilor pe care le reprezintă în soluționarea problemelor comunității românești.

La fel de onorantă a fost prezența doamnei ministru Natalia Intotero, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care a avut întâlniri rodnice cu lectorii din diaspora și din țară și a subliniat eforturile și deschiderea ministerului pentru dezvoltarea proiectelor de colaborare și dorința de a dinamiza activitatea acestuia prin implicarea românilor de pretutindeni.

Am dorit ca manifestarea organizată de Facultatea de Științe ale Educației să fie un act de generozitate al unor oameni care dăruiesc din timpul, energia și experiența dobândită în alte spații culturale românilor rămași în țară. Ei sunt profesioniști care doresc să contribuie la creșterea expertizei în diferite domenii de cunoaștere. Se poate spune, astfel, că educația unește, iar profesorii devin adevărați ambasadori ai cunoașterii pe care o oferă cu bucurie celorlalți.

Iată ce declară despre eveniment domnul Constantin Lomaca, de la Franconian International School, Erlangen, Germania: „Într-o clădire modernă, luminată și înflorită, atât la propriu, cât și în suflete, am participat timp de 5 zile la Conferința AmbasaDOR de Bucovina.  Am beneficiat de o organizare excepțională de n-ai fi știut dacă erai la Hanovra, Copenhaga sau Sydney, am asistat la prezentări profesioniste, fie ca ele erau create la Londra, Luxemburg, Timișoara, București sau Suceava. Am aflat multe lucruri, am stabilit contacte pentru colaborări viitoare. O experiență desăvârșită! Mulțumiri sincere și profunde doamnei Otilia Clipa și colegilor de la Facultatea de Știinte ale Educației pentru invitație și ospitalitate!”

Despre evenimentele organizate de Facultatea de Științe ale Educației, am extras câteva fragmente din înălțătoarele cuvinte ale profesorului universitar Adrian Opre, decan la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca:

„Am învățat pe parcursul acestei conferințe că soluțiile prin care această criză poate fi diminuată, stopată sau chiar prevenită stau într-o împreună lucrare a unor dascăli de înaltă calitate cu familiile copiilor și tinerilor cărora se adresează, dar și în păstrarea/ promovarea unor valori autentice, acelea pe care cultura acestui neam și tradiția sa creștină le-au păstrat, valorizat și promovat peste vremuri.

Pentru inițiativa, concepția și reușitele sale extraordinare, organizatorii acestui eveniment, în special coordonatorul echipei, conf. univ. dr. Otilia Clipa, merită toată reverența și prețuirea noastră. Avem nevoie de oameni cu suflet mare care pot și vor să contribuie la păstrarea autenticității și valorilor acestui popor. Oameni care refuză nepăsarea.

Dincolo de calitatea științific-profesională a evenimentului la care am participat, ospitalitatea bucovineană și axiologia oamenilor din aceste minunate locuri ne-a întrecut orice așteptări și ne-au făcut să ne simțim acasă. Am înțeles acum, mult mai profund, de ce frumusețea acestor plaiuri și mai cu seamă frumusețea lăuntrică a oamenilor verticali de aici nu pot fi biruite de tentațiile modeste și (non)valorile ostentative ale unei lumii decadente, străine acestui ținut autentic românesc.

Dorul de țară, dorul de Bucovina se naște, sporește și dăinuie grație sevei extrase din valorile păstrate în tradițiile curate ale acestui popor. Este seva din care se adapă identitatea și vitalitatea românilor de pretutindeni. Este garanția trăiniciei lui.”

Proiectul este finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Consiliul Județean Suceava. Proiectul a fost inițiat și organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei și a fost derulat în perioada 22-26 iulie 2019, la Suceava.