USV va coordona un proiect internațional menit să sprijine adulții slab calificați pentru a-și crește capacitatea de angajare

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va coordona un proiect internațional, dedicat susținerii inovării prin crearea de produse intelectuale. Proiectul își propune să sprijine adulții slab calificați pentru a-și crește capacitatea de angajare și IMM-urile cu nivel scăzut de cercetare și dezvoltare pentru a-și crește capacitatea de inovare. USV va coordona o echipă alcătuită din organizații din Portugalia, Spania, Finlanda, Austria, Polonia și România.

Potrivit unui comunicat al USV, proiectul INCREASE (Consolidarea capacității de inovare pentru îmbunătățirea creșterii durabile și a gradului de angajare) a fost aprobat spre finanțare cu cel mai mare punctaj in cadrul competiției Erasmus+ 2019, Parteneriate strategice în domeniul educației adulților.

INCREASE (INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable growth and Employability) aparține categoriei proiectelor dedicate susținerii inovării prin crearea de produse intelectuale și își propune să dezvolte rezultate inovatoare. Echipa de implementare este formată din reprezentanți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ai Facultății de Științe Economice și Administrație Publică.

Proiectul va începe pe 1 octombrie 2019 și va dura 26 de luni. Parteneriatul proiectului cuprinde organizații din Portugalia, Spania, Finlanda, Austria, Polonia și Romania.

Potrivit sursei citate, companiile UE cu nivel scăzut de cercetare și dezvoltare se confruntă cu dificultăți în găsirea angajaților calificați, cu probleme organizaționale și cu lipsa de expertiză în inovare. Angajații care nu participă la activități de cercetare și dezvoltare prezintă o lipsă semnificativă de înțelegere a inovării, precum și de abilități specifice. Pe de altă parte, inovarea tehnologică este însoțită de procese de automatizare, care nu se mai limitează numai la industria prelucrătoare și agricolă, ci se propagă rapid și în alte industrii, în special în sectorul serviciilor, al artizanatului și al altor sectoare cu tehnologie redusă.

Astfel, proiectul își propune să sprijine adulții slab calificați pentru a-și crește capacitatea de angajare și IMM-urile cu nivel scăzut de cercetare și dezvoltare pentru a-și crește capacitatea de inovare. Prin dezvoltarea, testarea și livrarea metodologiei vizate și a instrumentelor integrate online, INCREASE urmărește în special creșterea ofertei de programe de dezvoltare a competențelor de înaltă calitate în zona de inovare, care să se potrivească nevoilor individuale ale participanților slab calificați din cele șase tari participante, să faciliteze accesul lor la metode de perfecționare în inovare și să crească resursele umane cu capacitate de inovare. În acest fel, este de așteptat ca proiectul să ofere soluții pentru creșterea gradului de angajare a adulților slab calificați, amenințați de riscul automatizării companiilor. Mai mult, susținerea IMM-urilor în depășirea barierelor în inovare va contribui la creșterea capacității de inovare și a competitivității acestora.