Suceava găzduieşte faza naţională a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării

Suceava este gazda fazei naţionale a celei de a VII-a ediţii a Concursului de Informatică Aplicată. Concursul, ce se va desfăşura în perioada 22 – 24 mai, este structurat pe două secţiuni: TIC şi C# , competiţia fiind de fapt considerată Olimpiada de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, disciplină care face parte în trunchiul comun la clasele IX- XII la toate specializările, mai puţin la clasa XI-XII, matematică – informatică.

Fiecare secţiune are două probe: o proba teoretică şi una practică.
La secţiunea TIC, proba teoretică constă dintr-un test grilă cu un număr de 50 itemi cu alegere simplă sau multiplă. Elevii clasei a IX-a vor susţine proba din programa şcolară a clasei a IX-a, iar elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a din programa şcolară a claselor IX-X. Proba practică pentru elevii claselor IX-X constă din rezolvarea unui set de cerinţe din programa şcolară, rezolvare realizată pe calculator. Elevii claselor XI-XII vor prezenta un proiect specific programei corespunzătoare specializării clasei din care provin, proiect elaborat pe baza unei teme anunţate de comisia naţională de TIC.

La secţiunea C#, proba practică constă din crearea unei aplicaţii C# pe o temă stabilită de comisia de concurs. Proba proiect constă din prezentarea unui proiect pe o temă aleasă de concurent.

La această ediţie participă câte 5 elevi din fiecare judeţ. Printre parteneri se numără şi Microsoft România şi Ecdl Romania, care vor ţine seminarii pentru profesorii care însoţesc loturile de elevi.

Concursul se va desfăşura în mai multe colegii din municipiul Suceava şi la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.