USV a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” de la Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

În ședința Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care s-a desfășurat în data de 29 august, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit calificativul Grad de încredere ridicat.

Potrivit unui comunicat al USV, Aceasta reprezintă cea mai înaltă recunoaștere acordată unei universități din România, pentru o perioadă de cinci ani.

Acest rezultat vine ca urmare a vizitei pe care comisia de evaluare a ARACIS, formată din 20 de evaluatori (incluzând 2 studenți și un evaluator extern, în persoana profesorului Milan Pol, de la Universitatea Masaryk, Cehia) a efectuat-o la Suceava în perioada 26 – 29 martie a anului în curs.

De-a lungul celor trei zile ale vizitei, evaluatorii au avut întâlniri cu reprezentanții conducerii universității și ai facultăților, cu cadre didactice și studenți, cu absolvenți și angajatori, au vizitat baza materială și au asistat la activități didactice.

De asemenea, toate programele de studiu evaluate în cadrul vizitei au primit calificativul maxim, Încredere.

În plus, la programul Educație fizică și sportivă, capacitatea de școlarizare a crescut la 90 de locuri, față de 75 la momentul evaluării, iar programul de masterat Drept penal și criminalistică, organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative, a fost încadrat în domeniul Drept.

Sursa precizează că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a mai fost evaluată de două ori de ARACIS, în anii 2008 și 2013, când a primit același calificativ, Grad de încredere ridicat.

“Astfel, rezultatul din acest an, alături de clasările pe poziții de top în cadrul clasamentelor internaționale în ultimii ani (uniRank University Ranking, SCImago Institutional Ranking, Webometrics Ranking of World Universities sau QS University Ranking), certifică preocuparea constantă pe care comunitatea academică suceveană o manifestă pentru asigurarea calității și consolidează poziția USV în elita universităților din România,” se arată în comunicatul USV.