A treia ediţie a Colocviului Internaţional „OMUL ŞI MITUL”, la Universitatea Suceava

În perioada 7 – 9 mai 2009 se desfăşoară cea de-a treia ediţie a Colocviului Internaţional „OMUL ŞI MITUL. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, organizat de Catedra de Limba şi literatura română din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava.

Joi, 7 mai, ora 11:00, în sala 54 din Corpul A al Universităţii sucevene are loc deschiderea oficială a acestei manifestări ştiinţifice, prilej cu care se susţin în plen următoarele conferinţe:

Quelques considérations générales sur l’analyse du mythe dans les Balkans. A propos d’histoires de Belettes et d’Hirondelles – Prof. univ. dr. Marianne MESNIL, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Lo stravolgimento dell’immagine dell’uomo: Dio e gli indovini – Cercetător dr. Emilia DI ROCCO, Università “La Sapienza”, Roma, Italia

Labirintul în actualitate – Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava.