La USV începe sesiunea de toamnă a concursului de admitere. Oferta programelor de licență include 274 de locuri bugetate și 671 de locuri cu taxă

Săptămâna viitoare demarează sesiunea de toamnă a concursului de admitere la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Astfel, etapa de înscriere va avea loc în perioada 9 – 13/16 septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică.

Licență

Pentru această sesiune, oferta programelor de licență ale celor zece facultăți cuprinde, pentru candidații din România, 274 de locuri bugetate (dintre care 14 sunt destinate absolvenților de licee din mediul rural, iar cinci locuri candidaților de etnie rromă) și 671 de locuri cu taxă.

De asemenea, românii de pretutindeni pot concura pe 26 de locuri fără taxă. Forma de învățământ la distanță (ID) mai are disponibile un număr de 131 de locuri, repartizate pe 8 programe de studii.

Masterat și conversie profesională

Pentru studiile universitare de masterat, candidații români pot candida pe cele 119 locuri fără taxă, dintre care nouă pentru candidații de etnie rromă, și 417 locuri cu taxă. 59 de locuri fără taxă sunt destinate românilor de pretutindeni. În ceea ce privește programele de conversie profesională, pentru sesiunea septembrie mai sunt disponibile 146 de locuri.

Doctorat

În această a doua sesiune de admitere, se va organiza admitere și pentru domeniile de doctorat ale USV, fiind disponibile 39 de locuri bugetate și 77 locuri cu taxă, la care se adaugă 13 locuri bugetate destinate românilor de pretutindeni. Candidații interesați de studiile universitare de doctorat pot obține informații detaliate aici.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligația de a se înmatricula cel târziu până la data de 20 septembrie.

Informații detaliate despre sesiunea de admitere septembrie 2019, actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina admitere.usv.ro