Elevii şi studenţii care primesc pensie de urmaş riscă suspendarea drepturilor de la 1 octombrie dacă nu fac dovada continuării studiilor.Directorul CJP Suceava, Constantin Boliacu, face un apel acestora să depună adeverința necesară în termen

Directorul Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, face apel la elevii şi studenţii care beneficiază de pensie de urmaş, pentru a efectua diligenţele necesare, în vederea depunerii la Casa Judeţeană de Pensii Suceava, a adeverinţei de elev /student, pentru a evita suspendarea  drepturilor de pensie începând cu data de 01.10.2019.

Constantin Boliacu, reaminteşte elevilor şi studenţilor, că în conformitate cu dispoziţiile legale  în materie, în vigoare,  pentru beneficiarii pensiei de urmaş care nu fac dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.       

   Astfel, copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, care urmează o formă de învăţământ, cursuri de zi  au obligaţia  de a prezenta la Casa Judeţeană de Pensii Suceava, adeverinţa de elev,însoţită  de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş  sau a tutorelui, unde este cazul, din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Adeverinţa eliberată după începerea anului şcolar, va fi depusă până la data de 20.09.2019.

  Studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani, au obligaţia  ca până la data de 20.09.2019 să depună o declaraţie  pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2019-2020.

  Modelul declaraţiei poate fi descărcat de pe site –ul instituţiei.

  După începerea anului universitar, până la data de 18.10.2019, studenţii urmaşi   au obligaţia  de a depune adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ  din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ  superior în anul universitar 2019-2020, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş  sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere pînă la data de 20.09.2019, conduce la neplata drepturilor de pensie de urmaş,începând cu data de 01.10.2019.

   În cazul în care studenţii urmaşi nu vor depune adeverinţa prin care se face dovada continuării studiilor până la data de 18.10.2019, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2019 va fi reţinută de la plată.

  Drepturile de pensii reţinute, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate.

  Pentru a evita situaţiile neplăcute în care s-ar regăsi copiii  beneficiari de pensie de urmaş,elevi şi studenţi ,în cazul neplăţii  acestor drepturi de pensie, Constantin Boliacu, Director al Casei Judeţene de Pensii Suceava, face un apel către aceştia, pentru a respecta termenele mai sus indicate.

loading...