In memoriam preotul conf. univ. dr. Florin Bucescu, colaborator al Centrului Cultural „Bucovina”

Vineri s-a stins din viață colaboratorul Centrului Cultural „Bucovina” preotul conf. univ. dr. Florin Bucescu.

Redăm integral mesajul colegilor săi de la Centrul Cultural „Bucovina”:

„Vineri, 21 septembrie, preotul conf. univ. dr. Florin Bucescu a plecat dintre noi pe drumul fără de întoarcere, recunoscător lui Dumnezeu că i-a curmat suferinţa bolii. Acum când firul vieţii i s-a terminat, se află la moment de bilanţ al activităţii sale etnomuzicologice de tezaurizare a folclorului muzical din Bucovina şi din întreaga Moldovă, bilanţ ce se arată încununat de laurii excelenţei.

Originar dintr-un sat bucovinean, savant format în şcoala ieşeană a inegalabilului bizantinolog şi etnomuzicolog Gheorghe Ciobanu, Florin Bucescu şi-a dedicat viaţa culegerii şi cercetării folclorului cu pasiune şi perseverenţă, împărţind experienţa, munca şi laurii cu colaboratorul său de suflet, profesorul şi etnomuzicologul Viorel Bîrleanu.

Echipa formată de cei doi prieteni etnomuzicologi a adus o contribuţie fundamentală la dezvoltarea şcolii etnomuzicologice ieşene şi a etnomuzicologiei româneşti, ridicând-o, alături de etnomuzicologii români ai generaţiei de aur, la un nivel de performanţă internaţională. A adus contribuţii deosebite la monografierea folclorului din Bucovina, unde a descoperit un stil de mare vechime, inconfundabil, în zona Rădăuţilor, denumit stilul de bătrânească. A monografiat jocurile din Moldova perioadei celei de-a doua jumătate a sec. al XX-lea, dar şi folclorul anumitor genuri şi zone folclorice din estul României, oferind repere de identitate structurală a acestora şi de reprezentativitate în contextul patrimoniului cultural românesc.

Foarte ataşat de folclorul bucovinean pe care l-a cules străbătând satele cu pasul, Florin Bucescu a fost un colaborator statornic al Centrului Cultural „Bucovina”, motiv în plus pentru a-i aduce un ultim omagiu la ceas de despărţire. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”