Prefectura Suceava: toate construcțiile hidrotehnice din județul Suceava vor fi controlate

Toate construcțiile hidrotehnice din județul Suceava vor fi controlate în conformitate cu unui ordin comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Afacerilor Interne, arată un comunicat de presă al Instituției Prefectului Suceava.

În acest sens, astăzi, în Palatul Administrativ, s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu reprezentanții comisiei interinstituționale de control la construcții hidrotehnice din județul Suceava.

Ședința a fost prezidată de prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi. În acest cadru, directorul SGA Suceava, jurist Daniel Drăgoi, a prezentat  programul și modul de desfășurare a verificării, precizează sursa citată.

Acțiunea de control va avea în vedere, printre altele, stadiul și modul de realizare a măsurilor și lucrărilor stabilite la verificările efectuate în anul 2018,  starea  tehnică și funcțională a digurilor,  barajelor și digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici a căror avariere poate pune în pericol localități, precum și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor. Vor mai fi verificate  lucrări de regularizare a cursurilor de apă cu evidențierea sectoarelor vulnerabile de pe cursurile de apă din județ – eroziuni de mal avansate și active care pun în pericol zone locuite sau stabilitatea digurilor, cursuri de apă colmatate, construcții hidrotehnice afectate de viituri.

„În județul  Suceava, acțiunea se va defășura în perioada 23-25 septembrie 2019, în acest sens fiind constituită o comisie formată din reprezentanți de la  Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă “Siret”- Bacău, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Instituția Prefectului-Județul Suceava, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență “Bucovina” Suceava, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare- filiala teritorială Suceava- și Direcția Silvică Suceava,“ mai arată comunicatul citat.

Comisia  va verifica starea tehnică și funcțională a lucrării Regularizare și îndiguire pârâu Seaca- Boroaia, eroziuni de mal pe râul Moldova, sat Giulești-Boroaia, și pe râul Moldova- la Fântâna Mare.  De asemenea, controlul din județ va viza degradări albie și apărări de mal pe râul Moldovița și afluenți, pe sectorul Moldovița-Vama, precum și starea  tehnică și funcțională la Acumularea Grănicești.

În urma acțiunii de control, pe baza constatărilor  de la fața locului se vor solicita fonduri, de la Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru remedierea deficiențelor.   

Pe baza unui ordin comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 9 septembrie-29 noiembrie 2019, la nivelul fiecărui județ va avea loc “acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale  a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, de pe râurile interioare și de la Dunăre, indiferent de deținător”.