Asociația SEVA, în parteneriat cu instituțiile județene, a inițiat un proiect prin care va lupta pentru prevenirea comportamentelor agresive asupra femeilor

Asociația SEVA va desfășura proiectul ”Familii Fericite. Comunități Incluzive”. Acesta “s-a născut din ideea  de a  susține integrarea socială a diverselor categorii sociale expuse riscului de marginalizare, de a lupta pentru prevenirea comportamentelor agresive manifestate asupra femeilor şi nu în ultimul rând de a promova  egalitatea de şanse şi non discriminarea în viaţa comunităţii Sucevene”, au transmis organizatorii, Angela Zarojanu și Ileana Iacob.

Astfel, proiectul a fost inițiat de către Asociația SEVA, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava,  Inspectoratul Școlar Județean.

Totodată, acesta este cofinanțat de către Consiliul Județean Suceava.

Implementarea acestui proiect a început în luna iulie și se desfășoară pe parcursul a șase luni.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea nivelului de incluziune socială a cetățenilor din mediul rural prin dezvoltarea rețelei de suport în cazurile de violență domestică, mai arată organizatorii.

Proiectul se adreseaza actorilor sociali împlicați în prevenirea și combaterea violenței domestice și reducerii riscului de excluziune socială din judetul Suceava.

Beneficiari directi ai proiectului:

  • 20 asistenți sociali ce activează în cadrul a 20 de primării din mediul rural de la nivelul județului Suceava
  • 2.000 de persoane aflate în risc de violență domestica și risc de excluziune socială din mediul rural de la nivelul județului Suceava
  • Institutiile guvernamentale si non guvernamentale din cele 6 judete din regiunea de NE cu atributii in prevenirea actelor antisociale in randul tinerilor.

Beneficiari indirecti:

  • societatea civila
  • 10.000 de persoane aflate în risc de excluziune socială prin violența domestica de la nivelul județului Suceava

În acest context, reprezentanți din cadrul a 23 de primării din județul Suceava, în calitate de reprezentanți aiautorităților publice locale  ce urmaresc respectarea cadrului legal al desfășurării activității din comunitate, soluționarea problemelor, planificarea strategică a dezvoltării economice și a incluziunii sociale, au participat la programul de formare profesională – Abordarea integrată a prevenirii și combaterii violenței domestice în comunitățile rurale –  în data de 2 octombrie 2019, la sediul I.P.J. Suceava.

Modificările legislative aduse Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie prin Legea 174/2018 au adus importante modificări atât din perspectiva modului în care violențe domestică este definită, dar și din perspectiva mecanismelor de intervenție pentru protecția victimelor – prin introducerea unui nou instrument legislativordinul de protecție provizoriu. Potrivit modificărilor legislative în cazurile în care, cu ocazia intervenției polițiștilor, se confirmă existența unui act de violență domestică de natură a genera un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol, aceștia solicită intervenția echipei mobile prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Echipelor mobile le revin ca atribuții  atribuții: a) evaluarea inițială a nevoilor victimei și agresorului;b) transportul la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale; c) consilierea victimei și agresorului cu privire la drepturile de care pot beneficia din perspectiva acordării serviciilor sociale;d) evaluarea gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale.

Cooperarea multidisciplinară și interinstituțională garantează astfel protecția cât mai eficientă a victimelor violenței domestice. Fiind un instrument legislativ nou, este absolut necesar ca, eforturile de informare, constientizare și sensibilizare a cetățenilor să fie foarte active.

La nivelul județului Suceava, în primele 6 luni ale anului 2019 au fost emise 75 de Ordine Provizorii de Protecție și 77 de Ordine de Protecție.

Proiectul continuă ca urmare a încheierii unui acord de  parteneriat cu primăriile participante pentru a disemina informațiile obținute pentru prevenirea violenței atât în mediul școlar cât și a persoanelor vulnerabile supuse riscului de violență domestică

La sfârșitul lunii octombrie va avea loc la Suceava o Conferință la nivel național la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții de prevenire, combatere și protejare a victimelor  supuse violenței domestice, reprezentanți din societatea civilă care militeaza în acest domeniu și reprezentanți ai instituțiilor de presă,  pentru un schimb de experiență și diseminare bune practici, mai arată comunicatul organizatorilor.