Directorul Romsilva invită organizațiile de mediu și persoanele interesate de tăierile neautorizate în fondul forestier de stat să participe la verificări în teren

Directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, invită organizațiile de mediu și persoanele interesate de tăierile neautorizate în fondul forestier să participe, în această toamnă, la verificările efectuate în cadrul ocoalelor silvice de stat care administrează fondul forestier proprietatea publică a statului român, arată un comunicat de presă al Romsilva.

Invitația publică a fost făcută în mod repetat după ce organizațiile de mediu au prezentat permanent informații în spațiul public conform cărora în fondul forestier de stat ar exista un volum mare al tăierilor neautorizate, cifră care nu are niciun fundament și care nu are la bază niciun element măsurat sau calculat.

Conform Codului Muncii, Codului Silvic și Codului Civil, răspunderea patrimonială a salariatului poate fi atrasă doar dacă există prejudiciu cert, lichid și exigibil. Conform prevederilor legale, nu se poate lua măsura răspunderii patrimoniale a salariaților fără un fundament temeinic.

De două ori pe an, primăvara și toamna, toate cele peste 6.000 de cantoane silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sunt verificate prin controalele de fond, în timpul cărora sunt inventariați arborii tăiați fără autorizație, precum și modul în care pădurarul titular de canton și-a îndeplinit atribuțiile privind paza pădurii și prevenirea acțiunilor ilegale.

Toate controalele de fond sunt efectuate în baza ”Regulamentului de pază a fondului forestier”, aprobat prin H.G. 1076/2009.

Potrivit sursei citate, în spiritul transparentei pe care ne-am angajat să o manifestăm și pentru o mai bună cunoaștere a activităților noastre, precum și pentru a lua contact direct cu realitățile din administrația silvică pe care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este investită prin lege să o practice, invităm organizațiile non-guvernamentale și persoanele interesate să participe la toate subunitățile noastre teritoriale, ca asistenți la controalele de fond efectuate de personalul silvic împuternicit în acest sens.

Astfel, toți cei pe care i-am invitat pot lua contact direct cu realitățile de pe teren, pot solicita specialiștilor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să li se explice cum se evaluează pagubele constatate, ce înseamnă pagube justificate sau nejustificate, ce măsuri se iau în cazul în care se constată un anumit cuantum al acestor pagube și pot pune orice alte întrebări legate de activitatea pe care personalul silvic o desfășoară zi de zi.

Romsilva reamintește că, în urma verificărilor efectuate în ultimii ani în fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de subunitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, s-a constatat o diminuare a volumelor arborilor recoltați fără autorizație:

  • 2015 – 57.080 metri cubi
  • 2016 – 47.788 metri cubi
  • 2017 – 47.713 metri cubi
  • 2018 – 31.706 metri cubi

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 48% din totalul pădurilor din România, adică 3,13 milioane hectare de păduri proprietatea publică a statului, dintr-un total de 6,41 milioane hectare de păduri. În plus, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva asigură, pe bază de contract, servicii silvice pentru 1,12 milioane hectare de păduri private.

Diferența de 2.16 milioane hectare este reprezentantă de păduri proprietate privată reconstituite în urma aplicării legii fondului funciar pentru persoane fizice, juridice, unități administrativ-teritoriale, unități de cult sau de învățământ, etc.. Aceste păduri sunt administrate de ocoale silvice de regim al căror control este efectuat de Gărzile Forestiere care sunt instituții publice teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este o instituție deschisă dialogului cu organizațiile de mediu și furnizează persoanelor interesate toate informațiile publice referitoare la administrarea pădurilor proprietatea publică a statului, mai arată sursa citată.