Sute de mii de lei au fost acordați de Casa Județeană de Pensii Suceava persoanelor care au suferit accidente de muncă anul acesta. Germania a primit aproape 500.000 lei pentru spitalizarea sucevenilor răniți la locul de muncă

De la începutul acestui an, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a acordat compensații de sute de mii de lei persoanelor care au suferit accidente de muncă, celor care au rămas cu deficiențe sau rudelor persoanelor decedate. Aproape 500.000 lei au fost plătite Germaniei sub formă de cheltuieli de spitalizare a românilor care au suferit accidente de muncă, arată un comunicat de presă emis astăzi de Casa Județeană de Pensii Suceava.

Astfel, potrivit Directorului Executiv al Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, în perioada 01.01.2019-30.09.2019, instituția a decontat cheltuieli pentru spitalizarea asiguraților care au suferit accidente de muncă, în sumă de 99.725 lei.

De asemenea, au fost acordate compensaţii pentru atingerea integrităţii, persoanelor care au rămas cu deficienţe în urma unor accidente de muncă, în cuantum de 7.600 lei şi despăgubiri de deces, în sumă de 55.676 lei.  

Sursa citată precizează că pentru un număr de 385 asiguraţi, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a fost decontată suma de 2.198.923 lei, reprezentând pensii de invaliditate şi de urmaş.

Pentru angajatori, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a decontat suma de 169.064 lei, reprezentând contravaloarea îndemnizaţiilor plătite lucrătorilor pentru incapacitatea temporară de muncă datorată accidentelor de muncă.  

Sursa citată mai artă că pentru 36 evenimente petrecute la locurile de muncă din alte state, CJP Suceava a făcut schimb de formulare europene cu instituţiile abilitate, urmând să deconteze spitalizările asiguraţilor, în cazul în care vor fi întrunite condiţiile legale pentru înregistrarea acestor evenimente ca şi accidente de muncă.

Astfel, din totalul de 36 de evenimente, pentru trei evenimente care au fost înregistrate ca accidente de muncă, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a rambursat către statul german cheltuieli de spitalizare în sumă de totală de 468.000 lei.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava, decontează pentru asiguraţii din judeţul Suceava care au suferit accidente de muncă ori au dobândit boli profesionale, următoarele prestaţii şi servicii:

  • reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
  • compensaţii pentru atingerea integrităţii;
  • despăgubiri în caz de deces;
  • rambursări de cheltuieli;
  • îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă;
  • pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
  • pensie de urmaş în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, arată comunicatul Casei Judeţene de Pensii Suceava.