Peste 1400 de controale au fost efectuate de inspectorii sanitari suceveni în luna septembrie. Pentru deficienţele constatate s-au aplicat 19 amenzi în valoare de 49 600 de lei şi 7 avertismente

Peste 1400 de controale au fost efectuate de inspectorii sanitari suceveni în cursul lunii septembrie, în urma cărora au fost aplicate 19 amenzi în valoare totală de 49 600 de lei şi 7 avertismente.

Directorul executiv al DSP Suceava, medicul Liliana Grădinaru, a precizat, joi, într-un comunicat de presă că inspectorii din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică au efectuat în luna septembrie controale în unităţi din categoria non aliment şi aliment, au făcut recomandări şi au aplicat pentru neconformitățile sancţiuni contravenţionale şi avertismente.

Astfel, la obiectivele din categoria non aliment, inspectorii sanitari au efectuat 2 controale la unităţi de alimentare cu apă, 5 controale în unităţi de cazare hotelieră, 15 în pensiuni turistice, 5 în zone de locuit, 10 în unităţi comerciale, 24 în unităţi de desfacere produse cosmetice, 4 în cabinete de înfrumuseţare, 254 la utilizatorii profesionali de produse biocide, respectiv unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare, 383 controale în unități de învăţământ preșcolari,  367 în unități de învăţământ primar și gimnazial,  40 în unități de învăţământ liceal, 1 în unitate de învăţământ postliceal, 1 în unitate de învăţământ special, 7 în ateliere școlare, 1 control într-o unitate de cazare a unei unități de învățământ, 10 controale în blocuri alimentare proprii unităților de învăţământ,  3 controale în unități care prestează activități de catering în școli,  43 în cabinete medicale de medicină de familie, 3 în cabinete medicale ambulatorii de specialitate, 11 în cabinete de medicină dentară, 1 într-o unitate de imagistică medicală, 1 într-un laborator de analize medicale, 2 controale în unități sanitare cu paturi, 59 de controale vizând activitatea de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor periculoase, 2 controale la bazine de înot și 2 controale la piscine.

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Suceava  au efectuat alte 173 de controale la obiective din categoria aliment, din care 5 controale la producători şi ambalatori, 103 la retaileri, 60 în unităţi din sectorul seviciilor alimentare, 5 la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

Printre neconformităţile constatate cu ocazia acestor controale se numără neasigurarea în unităţile de alimentaţie publică a circuitelor funcţionale impuse de normele de igienă în vigoare, lipsa din dotarea unităţii a produselor biocide, îndepărtarea deşeurilor zootehnice  pe  alte locuri decît cele prevăzute de legislaţia în  vigoare, neconformităţi în amenajarea adăposturilor pentru animalele şi păsările crescute în gospodăria proprie, neefectuarea operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii de funcţionare a spaţiilor frigorifice, neefectuarea lucrărilor periodice de reparaţii şi de igienizare a unităţii, lipsa documentelor de reglementare sanitară, neetichetarea produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, neasigurarea de către angajator a controlului medical periodic al lucrătorilor şi  lipsa cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă.

(LB)