Cercetarea traductologică suceveană a ajuns în paginile unui volum de studii intercontinentale de traductologie editat în Brazilia

În Brazilia a fost editat un volum dedicat studiilor intercontinentale de traductologie, în care sunt reunite convorbiri între traductologi din țări diferite, inclusiv din România. Țara noastră este reprezentată de un cadru didactic de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a USV, prof.univ.dr. Muguraș Constantinescu.

Potrivit unui comunicat al USV,  cartea a apărut la Editura „Rafael Copetti” din São Paulo – Florianópolis, Brazilia. Acesta este un volum plurilingv, intitulat Estudos da tradução intercontinentais – Estudios de la traducción intercontinentales – Études de la traduction intercontinentales – Studi di traduzione intercontinentale – Intercontinental Translation Studies – (în portugheză, spaniolă, franceză, italiană, engleză), conceput și coordonat de către profesoara și cercetătoarea Marie-Helene Torres.

Volumul, cuprinzând „studii intercontinentale de traductologie”, este prefațat de Andreia Guerini, redactorul șef al revistei Cadernos de traduçao, care, cu ani în urmă, a făcut cunoscute în comunitatea academică braziliană reflecțiile despre traducere ale Irinei Mavrodin.

Sursa citată precizează că lucrarea are o formulă inedită, cele 318 pagini reunind convorbiri între traductologi din țări și continente diferite – Brazilia, Canada, România – și cercetători din Universitatea „Santa Catarina” din Florianopolis. Țara noastră este reprezentată de un cadru didactic de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, prof.univ.dr. Muguraș Constantinescu, redactor șef al revistei Atelier  de traduction, care a avut onoranta misiune de a susține prelegerea inaugurală a anului academic 2018-2019 pentru specialitatea traducere, la universitatea menționată anterior.

USV precizează că subiectele abordate în aceste interviuri sunt parcursul personal, domenii de interes, relația între experiența traductivă și teoretizarea acesteia, precum și istoria traducerilor în arii lingvistice și spații culturale diferite. Conceptul de „lectură critică”, drept forma mai flexibilă și mai „democratică” de critică a traducerilor, aparținând cercetătoarei sucevene, s-a bucurat de mai multe întrebări și comentarii. Nu în ultimul rând, au stârnit interes publicațiile de traductologie, cu axele lor tematice, dar și aspecte mai pragmatice, ca diseminarea și funcționarea lor.

Cum în 2018 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a încheiat o convenție de colaborare cu Universitatea „Santa Catarina” și, mai recent, o convenție Erasmus +, există șansa implicării altor domenii într-un interesant „dialog intercontinental”, care să deschidă drumuri și orizonturi noi pentru vizibilitatea cercetării din USV, mai arată comunicatul universității sucevene.