Se majorează plafonul pentru medicamente compensate 90% destinat pensionarilor

Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, de la 1 iulie, plafonul veniturilor pentru care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90% s-a mărit de la 600 la 700 lei. Reprezentanţii CAS Suceava precizează că modificarea va duce la creşterea accesibilităţii unui număr mai mare de pensionari cu venituri mici la medicamentele compensate.

Pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună vor beneficia de medicamentele cuprinse în sublista B la un procent de compensare de 90% din preţul de referinţă (procentul de compensare crescând de la 50% din preţul de referinţă).

Sublista B cuprinde 650 de medicamente (216 denumiri comune internaţionale – DCI), necesare în tratamentul hipertensiunii arteriale, afecţiunilor circulatorii, pentru scăderea colesterolului, împotriva vertijurilor, tulburărilor capacităţii mentale etc.

Pentru a beneficia de compensarea de 90%, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, iar medicul consemnează în fişa medicală a pensionarului / în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi anexează la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionari.

De menţionat că pensionarii cu venituri din pensii de peste 700 lei vor putea beneficia în continuare de compensarea de 50% pentru medicamentele din Sublista B.

Precizăm că pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună beneficiază de compensare de 90% de la 1 martie 2009.

loading...