Mai multe servicii pentru clienţii E.ON, prin intermediul Call Center-ului

Printr-un simplu telefon, clienţii E.ON Moldova Furnizare pot solicita efectuarea unor operaţiuni care până acum puteau fi soluţionate doar prin prezentarea la Centrele de Relaţii cu Clienţii. „E.ON Moldova Furnizare este preocupată în permanenţă de creşterea calităţii serviciilor. În acest sens, compania noastră a diversificat serviciile oferite clienţilor săi prin intermediul Call Center-ului. Noile servicii au fost adaptate cerinţelor pieţii, ţinând cont de necesităţile şi aşteptările clienţilor care pot efectua acum o serie de operaţiuni fără a mai fi necesară deplasarea la Centrele de Relaţii cu Clienţii”, se precizează într-un comunicat al E.ON Moldova.

Astfel, clientul poate solicita prin intermediul serviciului Call Center efectuarea următoarelor operaţiuni: modificarea convenţiei de consum; scutirea/reintroducerea la plata taxelor serviciului public de Radiodifuziune , respectiv de Televiziune, în conformitate cu prevederile legale; modificarea unor date din contractul de furnizare a energiei electrice (adresă de corespondenţă, date de contact etc.); modificarea modalităţii de plată astfel încât plata facturilor să poată fi efectuată prin serviciul de Debitare Directă; rezilierea contractul de furnizare a energiei electrice.

După ce solicită agentului de la Call Center efectuarea operaţiunii, clientul primeşte prin poştă o scrisoare, formularele necesare şi informaţiile referitoare la actele ce trebuie anexate, atunci când acestea se impun. După completarea formularelor, clientul le trimite prin poştă, împreună cu actele solicitate, la adresa indicată în scrisoare, în baza cărora se face operaţiunea solicitată.

„Noile servicii se adaugă celor oferite până acum clienţilor prin intermediul Call Center-ului E.ON Moldova Furnizare, respectiv informaţii referitoare la încheierea contractelor, tarifele în vigoare, facturare, posibilităţi de plată a facturilor, obţinerea de avize, taxele Radio şi TV, etc.

Serviciul Call Center poate fi apelat, de luni până vineri, între orele 7.00 şi 21.00, la unul din numerele de telefon: 0801 000 939 – pentru apeluri din reţeaua Romtelecom din toată ţara, tariful este local (intrajudeţean); 0235 305 555 – pentru apeluri din orice reţea, tariful este cel al operatorului din reţeaua căruia se efectuează apelul”, precizează E.ON Moldova Furnizare.

loading...