Inspectorii ITM Suceava au aplicat 125 de sancţiuni în valoare de aproape 195 000 de lei în urma celor 265 de controale efectuate în luna decembrie

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a informat, vineri, într-un comunicat de presă că inspectorii instituţiei au efectuat în luna decembrie 265 controale, din care 206 în domeniul relaţiilor de muncă şi 59 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 125 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 194.500 lei.

El a spus că în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat 67 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 157.000 lei.

Butnariu a precizat că în timpul controalelor, inspectorii de muncă au depistat 21 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 4 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, iar alte17 persoane au fost depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Inspectorul şef al ITM Suceava a mai spus că 13 angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 120 000 de lei pentru muncă nedeclarată.

Printre deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă se numără neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

El a menţionat că în cursul lunii decembrie au fost efectuate 59 de controale în domeniul securităţii în muncă fiind aplicate 58 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 37.500 lei, iar printre deficienţele constatate cu ocazia acestor controale se numără neîntocmirea de către beneficiarul de investiţie a Planului de securitate şi sănătate pentru lucrare, nedesemnarea coordonatorilor SSM la lucrările de investiţie unde participă mai mulţi angajatori, neutilizarea schelelor complete (cu toate elementele constructive, cu platforme de lucru montate pe întreaga deschidere a schelei) astfel încât să nu existe goluri care să permită căderea în gol a lucrătorilor.

Totodată, inspectorii de muncă au constatat în unele situaţii că lucrătorii nu au fost instruiţi de către personalul specializat să acorde primul ajutor în caz de urgenţă, iar în alte situaţii s-a constatat că nu a fost solicitată şi obţinută autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în timp ce în alte cazuri s-a constatat că angajatorii nu au asigurat echipament de muncă corespunzător.

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a mai precizat că în luna decembrie au fost comunicate 23 evenimente.

Butnariu a arătat că la 1 ianuarie 2020 figurau ca fiind înregistrate 130.844 de contracte individuale de muncă active în judeţul Suceava din care 121.410 pe durată nedeterminată şi 9.434 de contracte pe durată determinată.

(L.B.)