Măsuri de îmbunătăţire a accesului la serviciile de evaluare complexă a persoanelor cu dizabilităţi adoptate de DGASPC Suceava

DGASPC Suceava a informat, vineri, că au fost adoptate măsuri de îmbunătăţire a accesului la serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte şi a copiilor cu dizabilităţi.

Într-un comunicat de presă al DGASPC Suceava se precizează că măsurile au fost luate ca urmare a dispoziţiilor primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, prin Dispoziţia nr. 1372/Cabinet/23.01.2020.

Astfel, pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor adulte cu   dizabilităţi, documentele necesare întocmirii dosarului de handicap pot fi transmise şi în format electronic, însoţite de o cerere tip de evaluare, pe adresa de e-mail: sec_adulti_sv@dgaspcsv.ro

Totodată, pentru  evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilităţi,   documentele necesare întocmirii dosarului de handicap, însoţite de cererea tip de evaluare, pot fi transmise şi în format electronic la adresa de e-mail: sec_copii_sv@dgaspcsv.ro

Sursa citată menţionează că după verificarea documentaţiei primite pe email, în termen de 5 zile lucrătoare, va fi transmis un răspuns pe adresa  de e-mail de la care s-a primit documentaţia în care vor fi comunicate data şi ora programării pentru  evaluare  a  persoanei  adulte/copilului  cu  dizabilităţi,  precum  şi precizări  cu  privire  la eventualele documente care mai sunt necesare pentru întocmirea dosarului.

DGASPC Suceava mai precizează că la evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi sau a copiilor cu dizabilităţi, la data şi ora stabilită conform programării, va fi prezentat dosarul complet, cu documentele originale.

“Pentru cazurile de copii cu dizabilităţi netransportabili, procedura presupune completarea cererii tip pentru evaluare la domiciliu  şi transmiterea în format electronic a cererii şi a documentaţiei necesare. Pentru cazurile de persoane adulte cu dizabilităţi, evaluarea la domiciliu se efectuează automat doar dacă în documentaţia primită este specificat că persoana este nedeplasabilă  (atât în actele medicale, cât şi în ancheta socială),  în conformitate cu legislaţia în vigoare”, se arată în comunicatul de presă.

DGASPC Suceava recomandă ca la întocmirea acestui dosar să se solicite sprijinul asistenţilor sociali din cadrul autorităţii publice locale, iar pentru obţinerea unor informaţii suplimentare pot fi trimise mesaje pe adresele de e-mail menţionate.

(L.B.)