CAS, restantă la plata serviciilor medicale din bazele de tratament din staţiuni şi spitale

Dacă la modul general, CAS Suceava se află în grafic cu plata serviciilor medicale există şi câteva excepţii. Astfel, restanţe se înregistrează la achitarea serviciilor medicale ale bazelor de tratament din staţiuni şi spitale şi a facturilor pentru serviciile medicale spitaliceşti de specialitate în ambulatorii.

Preşedintele CAS Suceava, Cristina Iordăchel, a informat luni, că instituţia a decontat în luna iulie, în termen legal de plată, în totalitate, contravaloarea serviciilor medicale prestate şi raportate în luna iunie de medicii de familie din judeţ, serviciile medicale spitaliceşti contractate şi raportate, serviciile medicale stomatologice, serviciile medicale de specialitate, cu excepţia ambulatoriilor de spital, serviciile medicale paraclinice din laboratoare de analize medicale, radiologie şi imagistică, serviciile medicale contractate şi raportate de Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu.

Aceasta a precizat că, CAS a achitat 53,7% din consumul de medicamente compensate şi gratuite, inclusiv boli cronice aferent lunii aprilie şi 55% din serviciile raportate pentru luna iunie de furnizorii de servicii medicale de recuperare din judeţ, nefiind achitate serviciile medicale ale bazelor de tratament din staţiuni şi spitale.

Cristina Iordăchel ţine să menţioneze că pentru medicamente compensate şi gratuite, în conformitate cu prevederile Contractului cadru, plăţile se fac la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie, factura fiind depusă la CAS în luna următoare consumului.

„Din discuţiile pe care le-am avut cu furnizorii de medicamente nu vor exista probleme în onorarea medicaţiei pentru afecţiunile oncologice şi diabet în următoarele luni, fiind în curs achitarea fondurilor aferente lunii aprilie”, spune preşedintele CSA Suceava.

Cristina Iordăchel a mai ţinut să precizeze că plăţile către furnizorii de servicii medicale se fac în 3 decade ale lunii, iar prioritar vor fi plătite serviciile medicale prestate de spitale, Ambulanţă şi medicii de familie.

loading...