Peste 2.000 mc de material lemnos confiscat de Garda Forestieră Suceava în urma numeroaselor controale efectuate în ultimele două săptămâni

În perioada 10-21 februarie, Garda Forestieră Suceava a efectuat 66 controale la regim silvic și materiale lemnoase, depistând astfel mai multe nereguli, sancționate ulterior cu amenzi în valoare de 160.000 lei.

Potrivit unui comunicat al Gărzii Forestiere Suceava, instituția s-a axat pe „inspecții de fond şi parţiale în fond forestier şi în vegetaţia de pe terenuri din afara fondului forestier, controale la exploatare în partizi autorizate, controale de circulație materiale lemnoase pe drumuri publice şi forestiere, controale la instalaţii de debitat materiale lemnoase, depozite de materiale lemnoase, verificări erori Wood Tracking, verificări zone critice din punctul de vedere al tăierilor fără drept de arbori”.

În plus, sursa citată mai arată că au fost executate 18 verificări pentru acorduri de eliberare formulare documente cu regim special.

În urma acestor activități au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 160.000 lei și s-au confiscat 2120 mc materiale lemnoase, după cum urmează: 308 mc lemn rotund lucru rășinoase, 1666 mc cherestea, 145 mc lemn de foc.

Sursa mai arată că pentru preîntâmpinarea delictelor silvice, Garda Forestieră Suceava, prin demersurile efectuate în perioada menționată, atât cu autoritățile publice locale cât și cu structurile silvice județene, a procedat la predarea  suprafeței de 196,28 ha, fond forestier privat pentru care nu erau asigurate serviciile silvice de pază, către structurile silvice autorizate (ocoale silvice), acțiune care va continua și în perioada următoare.

În perioada menționată, Garda Forestieră Suceava, la nivel teritorial, a organizat verificări în baza Regulamentului european (E.U.) 995/2010, de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, astfel, pe lângă verificările desfășurate în baza legislației existente până la implementarea R.E. (EU) 995/2010, au fost desfășurate un număr de 34 verificări la operatorii, așa cum sunt definiți în cadrul legislației europene adoptate și de Statul Român, societăți comerciale care pun pentru prima dată, pe piața intracomunitară,  lemn și produse din lemn. Garda Forestieră Suceava, va continua verificările pe acest domeniu.

Garda Forestieră Suceava precizează că în exercitarea atribuțiilor de control, angajații săi au utilizat sistemul SUMAL, precum și componentele sale, pentru constatarea și probarea ilegalităților în domeniul silvic, acesta fiind de cele mai multe ori punctul de plecare în determinarea punctelor/zonelor critice privind tăierea ilegală de arbori, comercializarea  cât și transportul materialelor lemnoase.