Romii, susţinuţi să devină parteneri reali ai Administraţiilor Publice Locale

La sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava a avut loc marţi, 18 august 2009, atelierul de lucru judeţean privind proiectul „Împuternicirea comunităţilor de romi şi monitorizarea agendelor locale în România”.

Scopul principal al proiectului este susţinerea comunităţilor de romi în procesul de autorganizare, în sensul de a deveni parteneri reali ai Administraţiilor Publice Locale.

Un alt punct urmărit a fost susţinerea comunităţilor de romi în identificarea şi prioritizarea propriilor nevoi. La nivelul comunităţilor de romi se urmăreşte înfiinţarea unor grupuri de iniţiativă, ce vor avea rolul de înaintare a problemelor comunităţilor către Autoritatea Publică Locală.

Activităţile acestui proiect sunt implementate în următoarele comumităţi de romi: Comunitatea Dumbrava – comuna Cornu Luncii, Comunitatea Spinărie – comuna Berchişeşti , Comunitatea Gulia – Oraş Dolhasca, Comunitatea Podişor – comuna Dolheşti.

Discuţiile au debutat cu prezentarea rezultatelor obţinute în prima componentă a proiectului. Astfel, la Cornu Luncii s-a constituit o grupă pentru completarea studiilor în cadrul Programului Naţional „A doua şansă”, la Berchişeşti s-a mobilizat comunitatea romă la o serie de lucrări cu sprijinul primăriei şi a şcolii pentru amenajarea prin pietruire a unui drum ce leagă comunitatea romă de unitatea de învăţământ, la Dolhasca s-a efectuat o recenzare a locuinţelor din comunitatea de romi, iar la Dolheşti s-au efectuat lucrări de reparaţii pentru iluminatul public nocturn.

În urma discuţiilor, reprezentanţii primăriilor vizate în proiect au asigurat sustenabilitatea rezolvării problemelor identificate în comunităţile menţionate mai sus.

Întâlnirea a fost moderată de insp. Şc. Narcisa Ştefănescu – vicepreşedinta asociaţiei „EUROACTIV”, asociaţie ce monitorizează la nivel judeţean implementarea activităţilor proiectului. La întâlnire au mai participat: Mihai Greciuc, preşedinte al Asociaţiei Euroactiv, Alina Iuliana Stan, consultant pe probleme cu romi în cadrul Cancelariei Prefectului-Judeţului Suceava, Zenovia Ţăran, primarul comunei Berchişeşti, Genoveva Roşu, director la Şcoala din Berchişeşti, Sorin Moldovanu, mediator Şcolar, Tatiana Davidel, expert pentru romi la primăria Cornu Luncii, Mihai Stănescu, reprezentant al comunităţii rome din Cornu Luncii, Gheorghe Crăciun, director la Şcoala din Gulia, Dan Bogza, preşedinte Grup Iniţiativă Dolhasca, Vasile Ciurariu, preşedinte Asociaţia Phico-Rromano, Sorin Mărceanu, reprezentant AJOFM, Gerard Filip, reprezentant al Direcţiei pentru Protecţia Copilului.

loading...