DIRECȚIA SILVICĂ Suceava – Anunț Anulare Licitație

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

B-dul 1 Mai, Nr. 6, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Cod poştal 720224

ONRC:J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0230 522564  Fax: 0230 521783;                                                                            

E-mail: office@suceava.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,

cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro

având în vedere măsurile dispuse la nivel naţional şi local pentru limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus COVID -19

ANUNŢĂ

ANULAREA licitaţiei intermediare de vânzare a masei lemnoase pe picior, în volum de 110.989 m3 din fondul forestier proprietate publică a statului şi 18.204 m3 din fondul forestier aparţinând altor deţinători, organizată în perioada 26-30 martie 2020.

Volumul de masă lemnoasă pe picior va fi oferit la o licitaţie ulterioară care se va anunţa potrivit prevederilor legale în vigoare.

Organizator,

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA