Altfel de Bac, începând cu noul an şcolar

Începând cu anul şcolar 2009-2010, bacalaureatul se va schimba. Astfel, absolvenţii claselor a XII-a vor susţine trei probe scrise şi două probe orale, în timpul anului. Examenul de Bacalaureat va avea trei probe, dintre care una obligatorie – cea de limba română, iar una dintre celelalte două probe va fi opţională, în funcţie de profilul liceului.

Examenul de Bacalaureat are în prezent patru probe scrise şi două orale. Evaluările scrise la examenul de Bacalaureat 2010 sunt: Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările; Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună, pentru aceeaşi limbă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, la toate filierele, profilurile şi specializările; O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră şi profil: matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;

O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică, sau, după caz, pentru filiera vocaţională, respectiv geografie, filosofie, logică, argumentare şi comunicare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională.

loading...