Somaţii şi titluri executorii pentru „uitucii” care nu vor să plătească asigurările de sănătate

Prin Compartimentul Executare Silită al CAS Suceava, de la începutul anului s-a demarat procedura de executare silită în peste 300 de cazuri. Este vorba de emiterea a 337 de somaţii şi titluri executorii, în urma cărora s-a trecut la procedura de executare silită. Somaţiile şi titlurile executorii au fost emise persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale, patronilor şi persoanelor nesalariate care nu şi-au achitat contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform bazelor de date ale CAS Suceava şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava.

În urma transmiterii acestor somaţii şi titluri executorii s-a recuperat suma de 296.790 de lei. În cazul neachitării sumelor cuvenite Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a majorărilor de întârziere, CAS procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate.

Executarea silită începe odată cu emiterea şi comunicarea către debitor a somaţiei de plată. Dacă în termen de 15 zile de la emiterea somaţiei debitorul nu plăteşte datoria, CAS trece la modalităţi de executare silită, precum poprire prin indisponibilizarea conturilor bancare, poprirea unui terţ, executarea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului, care vor fi licitate în scopul valorificării şi recuperării sumei.

Până acum, CAS Suceava a colectat de la persoanele fizice autorizate, asociaţii familiale şi persoane nesalariate suma de 4.035.512 lei, mai mult cu 345.398 de lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când încasările au fost de 3.690.114 lei.

loading...