Mai putini elevi suceveni vor primi bani de liceu


Intră acum și în grupul de

Atât plafonul cât şi suma din programul „Bani de liceu” sunt diminuate, fapt ce va atrage cu sine diminuarea numărului de beneficiari. Potrivit noilor criterii ale programului naţional „Bani de liceu” prin care se acordă ajutor financiar, cea mai importantă modificare, ce va atrage micşorarea numărului de beneficiari cu câteva mii de elevi, cel puţin la nivelul judeţului Suceava, constă în scăderea plafonului de acordare a bursei cu 100 lei.

Astfel, doar elevii care provin din familii cu un venit brut lunar pe membru de familie de maximum 150 lei vor putea primi ajutorul financiar de 180 lei – „Bani de liceu”. În nota nr. 4182 se precizează că sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere – care va conţine şi media generală a anilor anteriori depunerii cererii – însoţită de o adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte şi numărul absenţelor nemotivate ale elevului care solicită sprijinul financiar.

De asemenea, în nota respectivă se precizează şi obligativitatea anchetelor sociale pe care trebuie să le efectueze autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit în perioada 1-23 octombrie a.c. Lista beneficiarilor va fi afişată pe internet în data de 28 octombrie a.c.

Numărul elevilor de liceu cărora li s-a aprobat anul trecut acordarea acestui tip de sprijin financiar era de 13.063 – venitul brut fiind de maximum 250 lei pe membru de familie. În luna octombrie 2008, când au fost publicate listele cu beneficiarii burselor „Bani de liceu”, judeţul Suceava ocupa primul loc pe ţară, având 13.063 de elevi cu o situaţie materială precară care au nevoie de sprijin financiar pentru a face faţă cheltuielilor pe timpul studiilor liceale.

Beneficiarii acestui ajutor financiar oferit de Ministerul Educaţiei provin de la 79 de unităţi de învăţământ, din toate zonele judeţului Suceava, cei mai mulţi fiind din localităţile Baia, Bosanci, Cajvana, Câmpulung Moldovenesc, Dolhasca, Fălticeni, Gura Humorului, Marginea, Liteni, Suceava şi Straja. Pe locul doi era situat judeţul Iaşi, cu 9.291 de beneficiari, iar locul trei îl deţinea judeţul Vaslui cu 6.830 elevi ce au obţinut acest ajutor financiar.


Intră acum și în grupul de