ITM Suceava: 21 de amenzi în valoare totală de 90.000 lei în urma a 44 de controale vizând activitatea în domeniul fabricării şi comercializării produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei

Inspectorii de muncă suceveni au efectuat mai multe controale la angajatori care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării şi comercializării produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei în cadrul unei campanii naţionale derulate în perioada 2-6 iunie 2020.

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a informat, marţi, într-un comunicat de presă, că această campanie naţională a avut ca scop identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității şi sănătății în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei.

 El a spus că 15 inspectori de muncă ai Serviciului control relaţii de muncă şi ai Compartimentului control muncă nedeclarată din cadrul ITM Suceava au efectuat 44 de controale în urma cărora au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind de 90.000 lei.

Butnariu a spus că în domeniul Relaţiilor de Muncă/ Muncă nedeclarată au fost depistate cu ocazia acestor controale 13 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care în cazul a 9 persoane contractele individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, alte 3 persoane au fost depistate la muncă fără contract individual de muncă, iar o persoană a fost depistată la muncă în perioada în care avea contractul individual de muncă suspendat.

“Pentru muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 5 angajatori, pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei”, a spus Butnariu.

Inspectorul şef al ITM Suceava a precizat că printre deficienţele constatate în timpul controalelor se numără primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activităţii, primirea la muncă a salariaţilor în perioada în care raportul de muncă a fost suspendat(pentru şomaj tehnic), primirea la muncă a persoanelor fără înregistrarea contractului individual de muncă  în registrul electronic, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, lipsa fişei de medicina a muncii, neeliberarea adeverinţelor  la încetarea raportului de muncă, lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la locul de muncă, neevidenţierea timpului de muncă prestat de salariaţi şi nerespectarea termenului de transmitere a contractului individual de muncă în REVISAL(la care există dovada executării CIM).

El a menţionat că în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă au fost efectuate controale la 22 angajatori cu 706 lucrători, inspectorii de muncă suceveni aplicând 36 de avertismente în cazul a 19 angajatori.

Butnaru a spus că principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt: neacordarea echipamentului individual de protecție nou, dispozitive de protecție îndepărtate, semnalizari de securitate deteriorate, neefectuarea controlului medical periodic, semnalizări de securitate deteriorate, neconsemnarea în fișe a instruirii periodice, truse medicale necorespunzătoare, neasigurarea de scaune ergonomice, neefectuarea verificării periodice la priza de pământ. 

Inspectorul şef al ITM Suceava a precizat că printre obiectivele acestei campanii naţionale se numără  identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca tinerilor şi a copiilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

Totodată, alte obiective vizează diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale menţionate, precum şi eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

El a menţionat că grupul ţintă al campaniei îl reprezintă angajatorii şi lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei.

(LB)