Sanatatea sucevenilor, mentinuta cu credite bugetare si credite de angajament in ultimul trimestru al anului

CAS Suceava a primit în urma rectificării bugetare suma de 41.530.000 lei din care 7.700.000 credite bugetare şi 33.760.000 credite de angajament. Potrivit preşedintelui CAS Suceava, Cristina Iordăchel, pentru eliberarea medicamentelor compensate şi gratuite au fost alocate credite de angajament in valoare de 22.224.000 lei, care vor acoperi consumul lunii septembrie şi a trimestrului IV al anului 2009.

Până vineri, 16 octombrie 2009, CAS Suceava a solicitat farmaciştilor să depună toate facturile conform consumului înregistrat în luna septembrie, urmând să semneze un nou act adiţional, în care se va preciza o nouă valoare orientativă care va fi aproximativ egala cu cea a trimestrului III.

„Precizăm că valoarea orientativă de contract nu limitează eliberarea medicamentelor la nivelul oricărei farmacii aflate în contract cu CAS Suceava, în toate lunile anterioare aceasta fiind depăşită de majoritatea farmaciilor şi fiind decontată la consumul real, la termenele stabilite în contract”, a ţinut să precizeze Cristina Iordăchel.

Aceasta mai menţionează că prin HGR nr.1088 aprobată pe 30 septembrie 2009 se prevede că decontarea pentru activitatea curentă a anului 2009 a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se efectuează în ordine cronologică până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturilor în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie.

De asemenea decontarea contravalorii medicamentelor care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul unor programe naţionale cu scop curativ, se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor, cu excepţia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B, de care beneficiază pensionarii cu venituri numai de până la 700 de lei pe lună.

„Pentru medicamentele eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate- oncologie, diabet, TBC, etc urmează să primim un nivel de rectificare, în funcţie de necesarul estimat şi raportat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Pentru finanţarea asistenţei medicale primare şi de specialitate au fost alocate fondurile necesare finanţării integrale a trimestrul IV. Sumele alocate pentru spitale şi ambulanţă, acoperă cheltuielile de personal, utilităţi şi hrană pentru toate lunile trimestrului IV, necesarul de medicamente urmând să fie acoperit prin contracte ce urmează sa fie plătite în primul trimestru al anului 2010” spune Cristina Iordăchel adăugând că, în ceea ce priveşte asistenţa medicală paraclinică, până în momentul de faţă nu au fost alocate sume suplimentare faţă de contractele încheiate pentru trimestrul IV, motiv pentru care s-a înaintat CNAS o nouă cerere de suplimentare a fondurilor.

Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul IV 2009 se face lunar, în limita creditelor bugetare deschise, urmând ca serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale şi rămase nedecontate să se deconteze eşalonat în anul 2010 în limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009.

loading...