Săptămâna viitoare se dă startul la cea de a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite

Prefectura Suceava a anunțat că începând cu data de 20 iulie se lansează cea de a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”.

Astfel, Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura între 20 iulie – 11 decembrie 2020, iar alocarea financiară este de 10 milioane de euro.

Sursa citată precizează că schema de ajutor face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și este finanțată de Ministerul Agriculturii, prin APIA.

Potrivit Prefecturii Suceava, sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani și vizează crearea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție. Sprijinul se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, și anume:

• Prima pentru înființarea plantațiilor forestiere, care acoperă costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și costurile aferente înființării și împrejmuirii plantației, denumită Prima 1;

• Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreținere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum 2 ani), precum și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2.

De asemenea, terenurile agricole aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale – comune, orașe, municipii- sunt, de asemenea, eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, numai pentru plățile acordate în baza Primei 1.

Sursa susține că prefectul județului Suceava a îndemnat autoritățile publice locale să acceseze această finanțare având în vedere că împăduririle sunt o necesitate, rezultatul direct fiind creșterea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră.