Aproape 350 de locuri fără taxă disponibile pentru sesiunea de admitere septembrie 2020 la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava anunță că sesiunea septembrie a concursului de Admitere USV 2020 debutează luni, 7 septembrie, și se va desfășura până pe 15 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, respectiv 11 septembrie, pentru specializările unde există probe.

Astfel, oferta USV pentru această sesiune conține un total de 343 de locuri fără taxă, dintre care 206 la studiile de licență, iar 137 la studiile de masterat. Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 824 la licență (forma de învățământ cu frecvență), 337 la masterat, 144 la conversie profesională și 214 la licență ID.

Sursa citată precizează că pentru etnicii români de pretutindeni, în sesiunea septembrie mai sunt disponibile 86 de locuri la ciclul de studii de licență și 96 la cel de masterat.

În ceea ce privește studiile doctorale, USV scoate la concurs 33 de locuri (dintre care 17 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 16 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (7 dintre acestea fiind cu bursă), la care se mai adaugă 79 de locuri cu taxă.

Comunicatul USV ține să menționeze că, începând cu această sesiune de admitere, candidații vor putea opta și pentru programele de studiu recent intrate în oferta educațională a USV: Autovehicule rutiere, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an, Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (spaniolă, italiană), în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 60 studenți/an, și Rețele și software de telecomunicații, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an. De asemenea, continuă înscrierile, pe locurile rămase disponibile, la  celelalte 9 programe de studiu noi, anunțate în sesiunea iulie, pentru ciclurile licență și masterat: Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule (licență), Echipamente și sisteme medicale (licență), Energetică și tehnologii informatice (licență), Media digitală (licență), Resurse umane (licență, 50 de studenți), Științe gastronomice (licență), Drept penal și criminalistică (masterat), Globalizare și diplomație economică (masterat profesional),  și Securitate cibernetică (masterat profesional).

Pentru a fi admiși, candidații declarați admiși au obligația să se înmatriculeze cel târziu până la data de 18 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii.

USV reamintește că toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoţite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate.

Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat, având în vedere că unii dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost admiși și la alte programe de studiu din USV sau la alte universități, fapt care generează modificări în ierarhie. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, burse în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească, mai arată USV.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2020 sunt publicate aici.