Card electronic pentru acces in biblioteca Universitatii sucevene

În cele două biblioteci universitare sucevene, pentru a beneficia de fondul de carte existent, accesul se face doar pe baza unui card electronic. Acest sistem a fost implementat recent de conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, dar posesorii permiselor tradiţionale vor urma procedura clasică de vizare anuală, pe baza carnetului de student.

Biblioteca universitară, care funcţiona în corpul istoric A, a fost mutată în corpul E, în noua incintă funcţionând şi biblioteca tehnică a facultăţilor de inginerie. Noua locaţie a permis schimbarea vechii metode de acces în bibliotecă, astfel că studenţii care vor să beneficieze de fondul de carte pus la dispoziţie de universitate trebuie să-şi achiziţioneze cardul electronic şi să achite taxa de înscriere.

Persoanele care posedă cardul electronic din anii superiori şi doresc să devină utilizatori ai bibliotecii vor achita numai taxa de înscriere la bibliotecă, după care vor face o nouă înscriere pe card în compartimentul Informatizare al Universităţii.
Celelalte categorii de utilizatori, precum şi studenţii înmatriculaţi în anii anteriori – care nu posedă permis de bibliotecă – vor achita, pe lângă taxa de înscriere, şi valoarea cardului.

Permisul de bibliotecă sub formă de card electronic se eliberează pe baza cărţii de identitate, carnetului de student vizat şi legitimaţiei sau a adeverinţei de salariat.
Taxa de înscriere la biblioteca universităţii este de 15 lei pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, personal auxiliar şi administrativ, dar şi pentru cadrele didactice. Pentru utilizatori externi, taxa este dublă, 30 lei, şi este necesară şi o adeverinţă de funcţionare şi asumare a responsabilităţii de către instituţia eminentă asupra împrumutului de publicaţii.

Sancţiunile ce se acordă în cazul depăşirii termenului de împrumut la domiciliu sunt drastice, astfel că nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, conform regulamentului intern.

loading...