Lectoratul de limba română de la Universitatea Națională Politehnică din Odesa a împlinit un an


Intră acum și în grupul de

Lectoratul de limba română pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) l-a înființat în cadrul Universității Naționale Politehnice din Odessa (ONPU) a intrat în cel de-al doilea an de activitate, a informat printr-un comunicat de presă USV.        

Astfel, potrivit sursei citate, deschis în septembrie 2019, în urma încheierii unui protocol de colaborare între USV și ONPU, Lectoratul urmărește crearea unei imagini pozitive a țării noastre, extinderea numărului de persoane care stăpânesc limba română, promovarea oportunităților de studiu în cadrul USV și a activității de cercetare derulată de universitatea suceveană, conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice, religioase a membrilor comunității românești din Ucraina, precum și întărirea, an de an, a conexiunii dintre cele două țări în plan academic și cultural.

Lectorul este găzduit de Departamentul de Management Administrativ și Probleme de Piață din cadrul instituției de învățământ superior ucrainene și organizează cursuri de limba română, nivelurile A1 și A2 (conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi străine), precum și activități de popularizare a culturii și civilizației românești. Cursurile celor două grupe constituite la nivelul Lectoratului sunt frecventate de circa 30 de persoane (studenți și personal administrativ din cadrul universității-gazdă), iar activitățile de promovare și popularizare a culturii și civilizației românești se bucură de simpatie și interes în rândul cursanților. În actualul context epidemiologic, provocat de incidența relativ ridicată a cazurilor de Covid-19 la nivelul municipalității Odessa (zonă portocalie, conform clasificării autorităților locale), activitățile Lectoratului se desfășoară în format on-line și on-site. La încheierea modulului de curs, odată cu încheierea anului academic, cursanților li se oferă oportunitatea de a-și testa cunoștințele de limba română, care sunt evaluate de o comisie constituită la nivelul USV, iar candidații declarați admiși în urma testării primesc certificate de competență lingvistică pentru limba română, eliberate de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV.

Încă de la înființarea sa, Lectoratul este deservit de lector univ. dr. Dan Nicolae Popescu, cadru didactic al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV.


Intră acum și în grupul de