Curtea de Apel Suceava-instanță pilot într-un proiect de modernizare a sistemului de justiție. Pe durata implementării vor fi experimentate procedurile judiciare din statele precum Belgia, Finlanda sau Italia


Intră acum și în grupul de

Curtea de Apel Suceava a anunțat, joi, că participă în calitate de instanță pilot în proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, implementat la nivel național de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit CA Suceava, proiectul are drept scop identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente standard de management integrat, axate pe trei componente, respectiv management organizațional, volum optim de activitate și resurse umane.

Concret, una din componentele proiectului vizează experimentarea, pe durata derulării, a unei proceduri judiciare specifică mai multor state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Belgia, Italia ori Finlanda, procedură în care, elementul de noutate vizează constituirea modulului judecător-asistent de judecător, acestuia din urmă revenindu-i sarcina de a prelua din atribuțiile non-judiciare ale judecătorului, ceea ce va conduce, în esență, la creșterea calității actului de justiție și reducerea duratei procedurilor judiciare, a arătat sursa citată.

Astfel, Curții de Apel Suceava i-au fost alocate opt posturi de asistenți de judecător, iar președintele curții, judecătorul Cristinel Grosu, a fost selectat ca expert în implementare.


Intră acum și în grupul de