Facilitati la taxa de studii pentru studentii cu probleme sociale de la FSEAP Suceava

Peste 200 de studenţi asistaţi, cei orfani, cei din Ucraina şi Moldova sau cu probleme medicale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică (FŞEAP), a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava beneficiază de reduceri la taxa de şcolarizare. Astfel, conducerea facultăţii a aprobat scutiri parţiale sau totale de la plata taxei aferente studiilor pe care le urmează, pentru 207 studenţi.

Aceste beneficii s-au acordat în baza mai multor criterii, astfel că 20 de studenţi sunt scutiţi de plata taxei de 1.800 lei pentru acest an universitar, pe baza finanţării FŞEAP, iar alţi patru asistaţi, provenind din centre de plasament, vor urma cursurile de licenţă şi master în regim gratuit.

O reducere de 50% la taxă, echivalentul a 900-1.250 lei, au primit cei 36 de studenţi din Republica Moldova şi Ucraina, 17 studenţi implicaţi în acţiuni de voluntariat şi opt orfani de ambii părinţi. Conducerea facultăţii a acordat o reducere de 25% la taxa de studii – între 450 şi 625 lei – pentru 112 orfani de un părinte şi pentru zece studenţi, pe motive medicale.

Aceeaşi intenţie o are şi Facultatea de Inginerie Alimentară, care avea afişate criteriile de acordare, la afişier. Studenţii orfani de ambii părinţi, cu vârsta până la 23 ani, sau proveniţi din centrele de plasament – maxim doi studenţi pe an de studiu – vor beneficia de scutire totală de taxă. Studenţii orfani de un părinte, cei cu părinţi sau soţ/soţie angajaţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, la fel ca şi doctoranzi angajaţi ai Universităţii, vor plăti doar jumătate din taxa de studiu.

Pentru studenţii cu afecţiuni medicale grave se va acorda o reducere de 90%, iar angajaţii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava care urmează cursurile uneia din cele nouă facultăţi beneficiază de scutire totală de taxă.

loading...