Studentii suceveni, viitori angajati la standarde europene

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu ADA Computers Bucureşti – liderul în implementarea managementului ciclului de viaţă al produsului (Product Lifecycle Management) în România – şi cu 6 dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior tehnic din ţară, a lansat proiectul „Product Lifecycle Management – Adaptor”, care susţine dezvoltarea resurselor umane printr-o investiţie de 2,4 milioane euro, cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

„Product Lifecycle Management – Adaptor” se desfăşoară pe durata a 31 luni, cu finalizare în 2012, şi are ca scop principal creşterea aptitudinilor de muncă pentru 700 de studenţi aflaţi în situaţia de tranziţie de la universitate la viaţa activă, printr-o adaptare a cunoştinţelor la necesităţile mediului de afaceri, care va duce la îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest şi Vest.

Acest proiect promovează parteneriatul între instituţiile de învăţământ superior şi firmele din industrie, prin corelarea sistemului de educaţie şi formare profesională cu dinamica pieţei muncii. Pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor de pe piaţa muncii din industrie, în prima fază a proiectului se va realiza o cercetare calitativă şi cantitativă a nevoilor din industrie şi se va construi profilul ideal al noului angajat pentru corelarea pregătirii cu aşteptările angajatorilor.

Alături de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, mai sunt implicate în dezvoltarea şi aplicarea unor metode inovative de învăţare interactivă de bune practici din industrie alte 6 instituţii de învăţământ superior: Universitatea din Bacău, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Inginerie din Brăila, Universitatea Maritimă din Constanţa, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroşani.

ADA – liderul în implementarea Product Lifecycle Management în România – este compania care a propus proiectul „Product Lifecycle Management – Adaptor”. ADA oferă soluţii software complete pentru Product Lifecycle Management, destinate fiecărei faze a ciclului de viaţă al produsului şi care susţin procese cheie pe întreaga durată a acestuia. Soluţiile şi serviciile complete CAD/CAM/CAE/PDM sunt destinate companiilor care activează în industrie şi în domeniul serviciilor de inginerie.

Prin intermediul cursurilor ţinute de experţii în Product Lifecycle Management din cadrul fiecărei universităţi, studenţii vor avea posibilitatea să simuleze în întreprinderea virtuală conceptele de dezvoltare digitală a produselor şi proceselor, aşa cum sunt folosite în prezent în cele mai moderne companii. Cursurile sunt împărţite în 4 module care acoperă toate etapele din ciclul de viaţă al produsului: concepţia şi proiectarea produselor, simularea şi analiza folosind prototipul virtual, realizarea fabricaţiei digitale a produselor folosind prototipul virtual şi integrarea etapelor de dezvoltare, colaborarea în întreprinderea virtuală şi managementul documentaţiei tehnice despre produs. Pentru fiecare modul în parte se va elabora un manual de specialitate care va fi folosit ca suport de curs de cei 700 de studenţi.
Pe parcursul celor 31 de luni vor fi organizate 14 evenimente locale „Bursa locurilor de muncă”, unde vor fi invitate atât firmele din industrie cât şi studenţii implicaţi în proiectul Product Lifecycle Management – Adaptor.

Scopul final al proiectului, până în 2012, este crearea premiselor necesare întreprinderilor româneşti de a se integra în spaţiul economic şi tehnologic al Uniunii Europene, scăderea migraţiei forţei de muncă din zonele declarate defavorizate ale României şi oferirea către industrie a 700 de viitori angajaţi la standarde europene.

Studenţii din universităţile partenere se pot înscrie pe site-ul www.plmadaptor.ro .

Cursurile sunt gratuite şi sunt ţinute de traineri de la ADA Computers la sediul fiecărui partener, în cazul studenţilor suceveni la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul USV.