CAS Suceava ii linisteste pe suceveni: vor fi bani pentru medicamente prin rectificari

Conducerea CAS Suceava doreşte să-i liniştească pe sucevenii şi ţine să precizeze că prin rectificările de buget vor fi alocaţi bani atât pentru medicamentele compensate cât şi pentru serviciile medicale spitaliceşti. „Bugetul alocat medicamentelor cu şi fără contribuţie personală pentru anul 2010 este de 25.610.000 lei, , în procent de 37,64% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 50,77% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009. În suma alocată pentru acest an au fost deja înregistrate: consumul lunii decembrie 2009 în valoare de 5.466.367,39 lei, consumul lunii ianuarie 2010 în valoare de 5.315.793,56 lei şi consumul lunii februarie 2010 în valoare de 5.330.225,04 lei. Din raportările zilnice transmise de farmacii rezultă un consum de 3.197.389,4 lei în perioada 01-16.03.2010. Prin urmare bugetul disponibil pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru perioada 17.03-31.12.2010 este de 6.300.224,61 lei, sumă care, având în vedere consumurile lunare, ar acoperi doar luna martie şi parţial luna aprilie 2010”, se preciza în raportul prezentat vineri, în şedinţa Colegiului Prefectural.

Pentru a linişti populaţia, preşedintele director general al CAS Suceava, dr. Cristina Iordăchel a subliniat luni, că informarea avea ca tematică perspective şi prognoze referitoare la bugetul CAS la data de 18.03.2010, când a fost depus raportul şi analiza bugetului s-a efectuat fără a lua în calcul rectificările de buget care se efectuează de mai multe ori în cursul anului şi introducerea tichetului moderator pentru sănătate.

„Chiar dacă sumele alocate până în momentul de faţă pentru eliberarea medicamentelor compensate şi gratuite se epuizează la sfârşitul lunii aprilie, acest lucru nu va cauza întreruperea eliberării medicamentelor compensate şi gratuite, farmaciile depunând la CAS Suceava facturile aferente consumului lunii aprilie în luna mai. O situaţie similară am avut şi în luna februarie a.c., când la data de 18.02.2010 s-a epuizat bugetul, iar CNAS ne-a remis o nouă filă de buget aprobată cu data de 16.02.2010 care a permis continuarea activităţii. Pentru astfel de situaţii CAS Suceava face întotdeauna informări la CNAS şi Instituţia Prefectului. Prin urmare, noi informăm CNAS asupra necesităţii suplimentării bugetului în cursul lunii aprilie sau mai 2010 şi transmitem această informare şi Instituţiei Prefectului.
În luna februarie a anului 2010 bugetul pentru medicamente a fost suplimentat cu 10.754.000 lei ceea ce a dus la continuarea eliberării medicamentelor pentru următoarele două luni”, declară Cristina Iordachel.

Cât priveşte finanţarea spitalelor preşedintele director general al CAS Suceava arată că şi această problemă se va rezolva prin rectificări dar şi prin introducerea coplăţii.

În raportul prezentat Prefecturii se menţiona că „bugetul total alocat spitalelor pentru anul 2010 este de 92.044.000 lei, în procent de 70,92% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 88,56% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009. Bugetul alocat pentru acest an spitalelor acoperă servicii medicale spitaliceşti acordate doar până în luna iunie, în contextul în care Spitalului Judeţean Suceava i s-ar aloca fonduri până în luna octombrie, la o valoare egală cu media lunară a anului 2009”.

Cristina Iordăchel arată că, „în privinţa finanţării serviciilor medicale spitaliceşti, la nivelul bugetului alocat în momentul de faţă putem finanţa activitatea până în luna august-septembrie, la nivelul de finanţare lunar din anul 2009, dacă nu luăm în considerare şi sumele care s-ar încasa prin coplată”.

Potrivit acesteia, alocarea sumelor necesare pentru Spitalul Judeţean Suceava până în luna octombrie şi celorlalte spitale teritoriale până la sfârşitul lunii iunie era doar o variantă de alocare a fondurilor expusă în Colegiul Prefectural.

„Rectificările bugetare se fac în general în luna iulie şi de aceea am prezentat o astfel de variantă de finanţare. La momentul elaborării materialului nu era încă precizat faptul că de la 1iulie 2010 se va introduce ,,tichetul moderator pentru sănătate” ca o nouă sursă de finanţare. Prin urmare, nu vom avea probleme de finanţare a spitalelor până la prima reactificare de buget şi necunoscând în momentul de faţă fondurile care se vor constitui în baza „tichetul moderator pentru sănătate”, nu putem preciza necesarul de rectificare al bugetului pentru spitale pe care îl vom solicita”, a punctat preşedintele director general al CAS Suceava.