Judetul Suceava, pe primul loc pe tara la “Steaguri Verzi” (VIDEO)

„Ocupăm un onorabil loc întâi pe ţară, în competiţia pentru Steagul Verde. În această perioadă sunt evaluate şi reevaluate unităţile şcolare pentru “Steagul Verde”.

În prezent, 30 de şcoli şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava deţin Steagul Verde iar alte 5 şcoli aşteaptă confirmarea pentru prima dată. Est vorba despre Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Şcoala Boroaia, Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, Colegiul de Informatică „Spiru Haret” Suceava şi Grădiniţa „Aşchiuţă”, celelalte 17 şcoli fiind reevaluate pentru păstrarea „Steagului Verde”. Activităţile sunt coordonate de către inspectorul şcolar pentru activităţi educative, prof. Tatiana Vântur”, a declarat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Steagul Verde reprezintă premiul simbol al educaţiei pentru mediu, acordat şcolilor care implementează cu succes programul, un eco-indicator recunoscut pentru educaţia privind Dezvoltarea Durabilă şi, în acelaşi timp, un certificat al performantelor de mediu ale şcolilor.

Programul Eco-Şcoala este o preocupare centrală a şcolii, la care trebuie să participe întreaga unitate, nu doar pentru Comitetul Eco-Şcoală. Pentru a deveni Eco-Şcoală, trebuie să se realizeze cel puţin 2/3 din obiectivele propuse prin Planul de acţiune iar acest lucru trebuie să fie demonstrabil.

Şcoala trebuie să demonstreze o strategie activă de comunicare, informare şi implicare a întregii comunităţi şcolare şi locale în acţiunile pe care le desfăşoară.
Autorităţile Locale trebuie să fie atrase în desfăşurarea programului, acesta reprezentând un element cheie al Agendei Locale 21, pe care Programul Eco-Şcoala o promovează.