Testarea la limba romana, prelungita cu o ora pentru doi elevi de clasa a VIII-a (VIDEO)

Evaluarea elevilor de clasa a VIII-a s-a derulat marţi, în judeţul Suceava fără incidente. „Elevii claselor a VIII-a vor susţine în această lună probele de limba şi literatura română, 4 mai şi matematică, 12 mai, în vederea admiterii la liceu în anul şcolar 2010-2011. Testarea va fi susţinută în 179 unităţi şcolare, care au fost arondate la 29 centre de comunicare, organizate pentru preluarea şi transmiterea subiectelor. Pentru două cazuri speciale s-a solicitat aprobare la Comisia judeţeană pentru prelungirea timpului de lucru cu o oră, conform art. 25 al Metodologiei de desfăşurare. S-au prezentat documentele necesare iar comisia a studiat dosarele şi a aprobat prelungirea timpului de redactare a lucrării”, a declarat marţi dimineaţă, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.
Acesta a precizat că cele două cazuri speciale s-au înregistrat la Şcoala nr.4 Rădăuţi şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 Suceava.

Şeful IŞJ Suceava a declarat că nu există probleme în privinţa asigurării cadrelor didactice pentru corectare.

Potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei, evaluarea fiecărei lucrări se face de către doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. „În cazul în care nu există câte doi profesori la disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învăţământ. Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a”, se menţionează în comunicatul ministerului.

Şeful IŞJ Suceava a subliniat că nu a fost problemă în găsirea de cadre didactice, nici în cazul profesorilor ce predau în clase în care învaţă proprii copii. „Ei nu pot corecta de aceea s-au făcut schimburi” a subliniat Petru Carcalete.

Cât priveşte modul de desfăşurare a tezei, după centralizarea datelor de la finalul acesteia purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava, Laurenţa Hacman a precizat că „proba la limba română a fost susţinută în judeţul Suceava de către 8.174 elevi de clasa a VIII-a, din 8.363 înscrişi. Examenul a decurs în condiţii obişnuite. Nu au fost semnalate cazuri speciale de eliminare prin fraudă, elevi retraşi din motive medicale etc”.

Notele obţinute la evaluarea sumativă la limba română şi matematică vor conta în proporţie de 25% din media finală, pe baza căreia se va realiza admiterea la liceu, în luna iulie. 25% va fi reprezentat de notele obţinute la tezele unice susţinute în clasa a VII-a, iar restul de 50% reprezintă media generală a claselor V-VIII.

Menţionăm că, în toamnă Ministerul Educaţiei a schimbat modul în care se realizează atât evaluarea naţională, cât şi formulele de calcul a mediei de admitere la liceu. Practic, în locul tezelor unice, din acest an, a fost introdusă evaluarea naţională sumativă la limba şi literatura română şi matematică.