MS cere DSP Suceava sa-l informeze permanent despre disfunctionalitatile cu medicii de familie (VIDEO)

Direcţia de Asistenţă Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii a transmis Direcţie de Sănătate Publică (DSP) Suceava o adresă cu precizări privind aplicarea noului Contract-cadru şi „obligativitatea aplicării corecte a prevederilor legale” de către furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Suceava, bioing. Adrian Popescu o serie de servicii medicale ce arau plătite separat acum intră în categoria „per capita”.
„Serviciile medicale incluse în „per capita” sunt cele pentru situaţii de urgenţă medico-chirugicale, cele de supraveghere şi depistare a bolii cu potenţial endemo-epidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzieie, Imunizări, eliberarea de acte medicale, servicii de planing familial” a declarat bioing. Popescu.

Acesta a mai menţionat că în adresă se preciză că medicii de familie vor fi plătiţi şi pentru anumite servicii medicale, respectiv consultaţii. Aici intră serviciile medicale profilactice, imunizările, serviciile de promovare a sănătăţii dar şi cele de prevenţie. „Referitor la serviciile medicele enumerate anterior, menţionăm că acestea sunt decontate medicului de familie de către casa de asigurări de sănătate în cadrul tarifului pe persoană asigurată – per capita, motiv pentru care solicitarea plăţii acestora de către persoanele înscrise pe lista medicilor de familie este nelegală” a subliniat purtătorul de cuvânt al DSP Suceava adăugând că plata consultaţiilor se percepe pentru alte servicii decât cele prezentate anterior.

Adrian Popescu a arătat că cele 20 de consultaţii zilnice recomandate, nu sunt „bătute în cuie” şi oscilează în funcţie de numărul de pacienţi de pe listele medicilor de familie. Astfel s-a dat ca reper faptul că, „pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie, programul săptămânal al cabinetului medical individual, precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care face contract cu CAS, în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână”.

„În cazul în care numărul necesar al serviciilor de care beneficiază persoanele beneficiare ale pachetului de servicii înscrise pe lista proprie a medicului de familie creşte, programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi corespunzător” a spus Adrian Popescu subliniind că timpul mediu de consultaţie este de 15 minute şi că programarea la consultaţie se face cu 24 de ore înainte de data la care vor să se prezinte la medic.

Potrivit lui Adrian Popescu, serviciile care sunt incluse în plata „per capita” nu se iau în calcul la stabilirea numărului de consultaţii pentru care CAS decontează medicului de familie contravaloarea acestora, prin tarif pe serviciu medical-consultaţie. „Serviciile incluse în lista per capita nu se includ în cele maxim 20 de consultaţii pe zi, pe care medicul le poate realiza conform contractului-cadru” a mai adăugat bioing. Popescu.

Direcţia de Asistenţă Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii a solicitat Direcţie de Sănătate Publică Suceava să fie informată permanent cu privire la disfuncţionalităţile care apar în asigurarea asistenţei medicale primare la nivelul judeţului.