ANUNŢ DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titulară a planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului aparținând Ocolului Silvic Crucea, Direcția Silvică Suceava” anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Suceava de emitere a avizului de mediu pentru planul menționat.

Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu care este un act administrativ ce poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

loading...